Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

Klinika GHC Praha – Váš partner pro zdraví a krásu již 20 let

Nemáte čas na lékaře? - Komplexní screening

Co je Komplexní screening a pro koho je určen?

Jedná se o souhrn vyšetření, která slouží k diagnostice onemocnění ve fázi před objevením se klinických příznaků. Tedy poznáme z něj rozvíjející se onemocnění dříve, než plně propukne.

Komplexní screening je určen pro všechny, kteří chtějí mít svůj zdravotní stav pod kontrolou a žít život v té nejvyšší kvalitě co nejdéle. Vyšetření tělesných obtíží přitom chápeme v úzké souvislosti s psychikou, která často tělesný příznak provází nebo je jeho příčinou. Preventivní zdravotní prohlídky umožňují případný problém podchytit už v samém začátku a výrazně tak snižují riziko vzniku různých nebezpečných chorob. Významné místo zaujímá screening při zjišťování příčin únavových syndromů.  Rychlost a efektivnost tohoto vyšetření ocení hlavně velmi vytížení lidé, kteří zdravotní prohlídky odkládají z důvodu nemožnosti trávit svůj čas v čekárnách.

V čem jsou jeho hlavní výhody?

U tohoto screeningu je zásadní, že všechna vyšetření probíhají v jeden den a na jednom místě v souladu s možnostmi klienta, a to v prostorách Kliniky GHC. Všechna vyšetření jednotlivých odborníků-specialistů nakonec kompletuje jeden zodpovědný lékař-internista, který má všechny potřebné informace, a dokáže tak zhodnotit zdravotní stav pacienta opravdu komplexně a v souvislostech. Na klienta tedy není kladena taková míra zodpovědnosti, jelikož se nemusí sám k dalším odborníkům objednávat, akceptovat dlouhé čekací lhůty, interpretovat jednotlivým lékařům závěry a podezření předchozích odborníků, hledat sám případné souvislosti, jak tomu bohužel při řešení zdravotních problémů ve státních zařízeních velmi často je.

Jak bude screening probíhat?

Před komplexním vyšetřením pozveme klienta na krátký vstupní pohovor, během kterého ho detailně seznámíme s postupem celého vyšetření a potřebnou domácí přípravou.

Z čeho se skládá komplexní screening?

* Interní vyšetření:
Lékař s Vámi absolvuje pohovor, během kterého získá podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Dále provede důkladnou tělesnou prohlídku. Kromě zaměření na aktuální potíže a s nimi spjaté okolnosti se soustředí na detailní rozbor předchozích chorobných stavů a situací, které je mohly ovlivnit. Dominantní je diagnostika nemocí vnitřních orgánů, v jeho závěru jsou však shrnuty poznatky o všech Vašich zdravotních obtížích.

* Vyšetření kardiovaskulárního aparátu:
Zahrnuje EKG a zátěžovou ergometrii k posouzení možného nedokrvení srdečního svalu. Na základě konzultace s ošetřujícím lékařem je možné Velký screening doplnit o ultrazvuk srdce (echokardiografii), 24hodinové monitorování EKG k vyloučení případných poruch srdečního rytmu a o 24hodinové sledování krevního tlaku k posouzení jeho kolísání během noční i denní doby.

* Cévní systém:
Systém je zkoumán prostřednictvím dopplerovského ultrazvukového vyšetření. Diagnostikujeme poruchy tepenného prokrvení, žilní nedostatečnost nebo ucpávání žilního systému (trombózu).

* Neurologie:
Zabýváme se posouzením stavu, či počínajících symptomů chorob, nervového systému (mozku, míchy, nervů, svalů).

* Elektroencefalogram (zkráceně EEG):
Neinvazivní metoda funkčního vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému. Hodnotíme na něm možné ložiskové abnormality v mozkové činnosti a případně jejich lokalizace. EEG je důležitým vyšetřením nejen při poruchách spánku, ale i např. při diagnóze epilepsie. 

* Oční vyšetření:
Hodnotíme přední a zadní oční segment, analyzujeme nejen případné patologické změny na očním pozadí.

* Dermatologické vyšetření:
Hodnotíme nejen stav kůže, ale i vlasů či nehtů. Zaměřujeme se zejména na dermatologické potíže a eventuální patologické změny kůže (prevence vzniku melanomu). Nabízíme také širokou škálu kosmetických zásahů ke zlepšení Vašeho vzhledu.

* Denzitometrie:
Zkoumáme hustotu kostní tkáně a posuzujeme riziko zlomenin, při řídnutí kostí doporučujeme léčbu minerály, vitaminy, popř. dalšími léky ovlivňujícími stav kostní struktury.

* Uroflowmetrie (u mužů):
Sledováním průtoku moči, lze odhalit případné zpomalené vyprazdňování, jež je většinou způsobeno problémy s prostatou.

* Gynekologická prohlídka (u žen):
Důsledná preventivní prohlídka se zaměřuje zejména na prevenci rakoviny, řešíme také problémy zánětů nebo potíže s inkontinencí (neudržením) moči.

* Vyšetření ultrazvukem:
Zobrazuje strukturu jednotlivých životně důležitých orgánů a slouží k diagnostice zánětů, tumorů, přítomnosti kamenů apod.

* Rentgen hrudníku:
Dává informaci o velikosti srdce, z části i o velkých cévách a popisuje plicní tkáň. Je důležitý pro diagnostiku zánětů a nádorů této klíčové oblasti.

* Stomatologická prohlídka:
Kombinuje vyšetření stavu zubů s onkologickým vyšetřením dutiny ústní. Je proveden OPG rentgen, který navrhuje vhodnou prevenci a péči, způsob léčby nejmodernějšími metodami a kosmetické úpravy chrupu.

Ušní-nosní-krční:
Vyšetřujeme orgánové systémy uší, nosu a vedlejších dutin nosních, krku, slinných žláz a krčních lymfatických uzlin. Mimo jiné zjišťujeme příčiny chrápání a následně navrhujeme léčbu. Vyšetření je doplněno o audiometrické vyšetření sluchu.

Chirurgické vyšetření:
Vyšetření chirurgem slouží k podchycení aktuálního nebo možného budoucího onemocnění, jež by vyžadovalo chirurgický zásah, popř. kosmetickou úpravu.

Laboratorní vyšetření - komplexní panel
Obsahuje biochemickou a hematologickou analýzu krve a moči, základní virologický a imunologický screening, vyšetření některých nádorových markérů, skrytého krvácení do stolice a panel oxidačního poškození organismu, který dává informaci o stárnoucích procesech ve tkáních.

* Panel stresové zátěže:
Vyšetření pomocí dotazníku slouží k odhalení vlivu stresových faktorů a jejich podílu na případných úzkostně-depresivních nemocech. Je výchozím materiálem pro následná doporučení lékaře s ohledem na vhodný životní styl.

* Rehabilitační vyšetření:
Analyzuje problémy svalově-pohybového aparátu a navrhuje fyzioterapeutické postupy, efektivní pro řešení a prevenci daného problému.

* Nutriční poradenství:
Zkoumá stravovací návyky a strukturu výživy. Navrhuje opatření, kterými je možno upravit případné trávicí potíže a problémy s tělesnou váhou. Je velmi důležité i pro stabilizaci normálních hladin enzymů, hormonů, minerálů a vitamínů, které mají přímý vliv na celkovou kondici a zdraví organismu.

Závěrečná zpráva:

V dohodnutém termínu po screeningu Vám bude prezentována závěrečná zpráva. Jedná se o celkové vyhodnocení výsledků zjištěných během screeningu. Tato prezentace je přesné zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta a upozorňuje na možná rizika spojená se současným zdravotním stavem a lékařskými nálezy v jejich komplexnosti. Lékař během prezentace speciálně upozorňuje na rizikové faktory a navrhuje klientovi ideální způsob prevence pro udržení či léčby pro stabilizaci a zlepšení aktuálního stavu.

Ceník: http://ghc.cz/cz/cenik/komplexni-medicina/interna

Objednat se

Nejžádanější výkony
Foto a video galerie Newsletter
Chcete být informován/a o novinkách a akcích? Registrujte se k odběru našeho Newslettru.
powered by Plastická-chirurgie.info
GHC genetics Otevřít okno