×

Pneumologie


Diagnostika, léčba a prevence

Pneumologie je lékařský obor zabývající se léčbou, diagnózou, prevencí a výzkumem plicních onemocnění. Specializujeme se jak na akutní zánětlivé onemocnění plicní tkáně tak na chronické potíže. Mezi nejčastější diagnózy patří průduškové astma - astma bronchiale, CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc, dušnost, stavy po zápalu plic, chronický kašel, plicní fibróza, zápal plic - pneumonie, aj.

Na základě vstupního pneumologického vyšetření specialistou je stanoven postup léčby, kdy lékař může určit další potřebná vyšetření např. podrobné laboratorní vyšetření vč. alergologických odběrů, mikrobiologické vyšetření, diagnostiku alergických stavů, spirometrii - funkční vyšetření plic, pulsní oxymetrii - monitorování kyslíkové saturace, RTG plic (případně CT), EKG (případně ECHO nebo zátěžovou ergometrii) aj. Mezi vyšetřovací metody patří také FeNO - vyšetření u astma bronchiale, vyšetření množství oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu a stanovení míry alergického zánětu v dýchacích cestách, Bodypletysmografie - specializované vyšetření plicních funkcí, které umožňuje vyšetřit všechny funkční parametry plicní ventilace, včetně změření nitrohrudního objemu plynů, totální plicní kapacitu a odpory dechových cest, popř. další navazující vyšetření u specialistů kardiologie, revmatologie, neurologie, fyzioterapie aj.

Ceník

Vstupní vyšetření 3.500 Kč
Kontrolní vyšetření 2.500 Kč
 

Speciální revitalizační program - Léčba Post-COVID syndromu


 
Objednat se