×

MUDr. Zuzana Svobodová


Naši specialisté / Anesteziolog

Lékařka MUDr. Zuzana Svobodová pracuje na Klinice GHC Praha na pozici neuroložky, zároveň je uznávanou specialistkou na Neurologické klinice FNKV v Praze a v posledních 3 letech spolupracuje také s Národním ústavem duševního zdraví.

Doktorka Svobodová se ve své praxi věnuje publikační činnosti. Mezi její práce patří například Determination of Cysteinyl Leukotrienes in Exhaled Breath Condensate by LC-ESI-MS/MS in Combination with Various Pre-treatment Methods;  Kamila Syslová, Petr Kačer, Zuzana Svobodová, Marek Kuzma, Petra Lipovová, Zdenka Fenclová, Jindřiška Lebedová, Daniela Pelclová: J. Chrom. B - ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, (2010), in print, doi:10.1088/1752-7155/4/1/017104, dále Stetkarova I, Bocek V, Gismatullina A, Svobodova Z, Peisker T. Severe chronic lithium intoxication in patient treated for bipolar disorder. Neuro Endocrinol Lett. 2017 Dec 4;38(6):397-400, nebo Kesslerová M, Štětkářová I, Svobodová Z, Peisker T. Focal epileptic seizure in a young female from South Korea. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/ 116(3): 330– 331 MUDr. Zuzana Svobodová má zkušenosti s prací ve farmacii, kde se zabývala například analytickými technikami validace léčiv v oblasti kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí, plynové chromatografie v kombinaci s head-space, a vývojem a validace metod (Dithiaden, Trimecain, Fluoridil, Iohexol, Trimecain (Eur. Pharmacopeia)) .

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Zuzana Svobodová jako neurolog.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Vzdělání:

MUDr. Zuzana Svobodová vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.

Atestace:

Atestace I. stupně v oboru neurologie.

Praxe:

V rámci své praxe působila dříve MUDr. Zuzana Svobodová ve společnosti Interpharma-Otsuka na validaci léčiv. V současné době je pracuje doktorka Svobdová jako lékařka v oboru neurologie na Klinice GHC Praha, na Neurologické klinice FNKV v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví.

Vykonávané zákroky / ošetření

Neurologie