×

doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.


Naši specialisté / Gynekolog

Vzdělání

 • 2010               jmenování docentem v oboru gynekologie a porodnictví 3.LF UKv Praze
 • 2008               osvědčení o specializované způsobilosti lékaře udělené MZ ČR
 • 2001               licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře zdravotnického zařízení
 • 1994               atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. stupně
 • 1990               atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně
 • 1980 - 1986     Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

 

Profesionální praxe:

 • od 2019          Klinika GHC Praha
 • 2017 – dosud  Poliklinika Prahy 7
 • 2011 – 2016   Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK , FNKV Praha
 • 2010 – 2016   docent katedry gynekologie a porodnictví 3. LF UK
 • 2002 – 2010   asistent katedry gynekologie a porodnictví 3. LF UK
 • 1989 – 2011   Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • 1986 – 1988   Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Příbram

 

Funkce, členství v odborných společnostech, v redakčních radách:

 • Člen České lékařské komory
 • Člen výboru endoskopické sekce  ČGPS ČLS JEP
 • Člen Evropské gynekologické společnosti ESG

 

doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. působí na Klinice GHC Praha jako gynekolog.