×

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA


Naši specialisté / Plastický chirurg

MUDr. Martin Molitor je jedním z předních českých plastických chirurgů. Během své praxe prošel řadou oddělení a klinik plastické chirurgie. Kromě estetických výkonů se ve své práci vždy specializoval na rekonstrukční výkony v oblasti hlavy a krku, rukou a na mikrochirurgické rekonstrukce. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Specializační oborové rady pro obor plastické chirurgie, Akreditační komise a výboru České společnosti plastické chirurgie. V minulosti absolvoval mnoho zahraničních stáží. Jednou z nejvýznamnějších byla roční stáž v The Microsearch Fundation of Australia, kde se zabýval výzkumem v oblasti transplantace ruky. Jako člen mezinárodních týmů se zúčastnil humanitárních misí v Sierra Leone, Burkina Fasu, Jordánsku a Indii.

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Martin Molitor jako plastický chirurg pod svojí značkou Art Ethic Clinic.

OBJEDNAT SE

 

Pregraduální vzdělání:

Lékařská fakulta UPJŠ, Košice – všeobecné lékařství
Promoce: MUDr. (Medicinae Universae Doctor)

Odborné vzdělání a kvalifikace:

Atestace: Gynekologie a porodnictví I. stupně
Chirurgie I. stupně
Nástavbová atestace z plastické chirurgie

Postgraduální studium:

Disertační práce: Radikální operace a rekonstrukce lalokovými přenosy u zhoubných nádorů hlavy a krku a optimalizace vztahu chemoterapie a radioterapie.
Ph.D. (Philosophiae Doctor)
Čestné tituly:
Čestný profesor Rumunské společnosti plastické chirurgie

Dosavadní praxe:

Porodnicko-gynekologické odd. NsP Prešov
Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc
Odd. plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
Zástupce primáře pro LP
Oddělení plastické chirurgie KNTB Zlín
Primář oddělení
Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce, Praha
Primář kliniky

Pedagogická činnost:

Klinika plastické a estetické chirurgie
FN u Sv. Anny, MU, Brno – odborný asistent
Oddělení plastické a estetické chirurgie,
FNOL, UPOL, – odborný asistent
Klinika plastické chirurgie
FNB, UK, 1. LF, Praha – Přednosta kliniky
IPVZ – vedoucí Subkatedry plastické chirurgie

Členství ve společnostech:

Společnost plastické chirurgie při ČLSJEP
Společnost chirurgie ruky při ČLSJEP
Sploečnost estetické chirurgie při ČLSJEP
Společnost pro využití laseru v medicíně při ČLSJEP
IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society)
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)

Zahraniční stáže:

The Microsearch Foundation of Australia, Sydney, Australia – výzkum v oblasti transplantace ruky
Dpt. of Hand Surgery and Reconstructive Microsurgery
University of Milan Bicocca
Hospedale san Gerardo, Monza, Italie
Dpt. of Orthopedic Surgery
Rosai-Kobe Hospital, Kobe, Japonsko

Humanitární mise:

Sierra Leone – mezinárodní humanitární mise organizována ve spolupráci vlády Itálie a Sierra Leone
Jordánsko – humanitární mise pro syrské uprchlíky
Organizována ve spolupráci vlády České republiky a JordánskaBurkina
Faso – humanitární mise organizována italskou nadací GICAM
Indie – humanitární mise organizována italskou nadací GICAM