×

Kardiologie


Diagnostika, léčba a prevence

Kardiologie se zabývá onemocněním srdce a cév. Mezi ty nejčastější patří ischemická choroba srdeční, onemocnění srdečních chlopní nebo zánětlivá postižení srdce.

Na Klinice GHC Praha vám můžeme nabídnout vyšetření kardiologem, provedení EKG, Holterovu monitoraci EKG a Holterovu monitorizaci krevního tlaku po dobu 24 hodin, ultrazvuk srdce (echokardiografii), zátěžové vyšetření srdce na bicyklovém ergometru, provedení RTG snímku srdce.

Soubor těchto metod nám umožňuje diagnostikovat problémy spojené s vysokým krevním tlakem, poruchami srdečního rytmu, poruchy krevního zásobení srdce, degenerativní změny srdečních chlopní a s nimi spjaté srdeční vady.

Ceník

Kardiologické vyšetření 4.000 Kč
Kardiologické vyšetření včetně ECHO 6.000 Kč
Echokardiografie (ECHO) 4.000 Kč
Elektrokardiografie (EKG) 1.000 Kč
Ergometrie 4.000 Kč
Holterovská monitorizace EKG na 24h 2.800 Kč
Ambulantní monitorování krevního tlaku - 24 hodin 1.500 Kč
Preventivní kardiologický screening 11.700 Kč

Kardiologické vyšetření

Kardiologické vyšetření je vyšetření lékařem specialistou kardiologem, který hodnotí a zabývá se klinickými potížemi pacienta, který má např. bolesti na hrudi, námahovou dušnost, palpitace (bušení srdce), presynkopy (pocity na omdlení), synkopy (stavy se s krátkou ztrátou vědomí), otoky DKK, vysoký krevní tlak, apod.


Echokardiografie (ECHO)

Ultrazvukové vyšetření srdce umožní lékaři změřit velikost všech srdečních oddílů a velkých cév, tloušťku stěn srdečních komor. Zhodnotí pohyblivost stěn srdečních komor, odhalí skryté či hrozící srdeční selhání. Pokud již existuje manifestní srdeční selhání, pomůže zhodnotit riziko zhoršení a při opakovaných vyšetřeních efekt léčby. Dále ultrazvuk srdce zobrazí všechny srdeční chlopně (aortální, mitrální, trikuspidální, pulmonální) a zhodnotí jejich funkci. Na základě měření průtokových parametrů přes chlopně a velkými cévami lze odhadnout tlak v plicním řečišti a vyloučit plicní hypertenzi.

Pokud lékař v průběhu echokardiografického vyšetření odhalí jakoukoliv patologii, doporučí další nutná vyšetření, prokonzultuje s klientem další postup a doporučí vhodné a bezpečné aktivity odpovídající danému nálezu.


Elektrokardiografie (EKG)

Jejím principem je snímání elektrické srdeční aktivity pomocí elektrod umístěných na těle. Může odhalit strukturální změny srdečního svalu (stavy po prodělaném infarktu myokardu, kardiomyopatie), dále poruchy převodního systému, arytmie pokud jsou přítomny v době snímání EKG. Pokud arytmie není zachycena, ale podle klinického pohovoru a vyšetření je na arytmii velké podezření, je nutné následně doplnit 24 hodinovou Holter monitoraci EKG.


Ergometrie

Jedná se o zátěžové vyšetření na pevném kole. Při postupně stoupající zátěži je snímáno EKG a v pravidelných intervalech měřen krevní tlak. Tato metoda umožňuje zachytit hrozící nedostatečné prokrvení myokardu, tj. náběh na infarkt myokardu. Dále ozřejmí reakci krevního tlaku na zátěž, odpověď tepové frekvence na zátěž. Umožní orientačně stanovit fyzickou kondici vyšetřovaného.


Holterovská monitorace EKG na 24h

Odhalí arytmie, tj. poruchy srdečního rytmu. Je vhodná u osob, kde základní EKG nezobrazí poruchu rytmu, kterou však klient vnímá mimo interval snímání základního EKG. Je rovněž indikována v případě, že na základě standardního EKG je vysloveno podezření na arytmii, ale pro přesnou diagnostiku je potřebný dlouhodobý záznam.


Ambulantní monitorace krevního tlaku na 24h (ABPM)

Je indikována u osob, kde je podezření na diagnózu hypertenze, ale dosud provedená měření nejsou zcela jednoznačná pro tuto diagnózu. Dále je vhodná pro osoby léčené pro vysoký krevní tlak, kde není zcela jednoznačné, zda dávkování léků je optimální. Doporučuje se pro osoby, které mají „kolísavý“ krevní tlak ať jsou již léčení či neléčení a kde je monitorace nutná ke stanovení správné diagnózy a nastavení léčby.


Objednat se