×

Komplexní screening


Diagnostika, léčba a prevence / Diagnostické programy

Co je to Komplexní screening

Komplexní screening je soubor vyšetření, která slouží k diagnostice onemocnění ve fázi před objevením se klinických příznaků. Tedy poznáme z něj rozvíjející se onemocnění dříve, než plně propukne. Je sestavený na základě nových poznatků moderní medicíny a zaměřuje se zejména na včasné podchycení kardiovaskulárních, onkologických, ale také civilizačních onemocnění. Komplexní screening nám dá obraz toho, kde má dotyčný nejslabší článek a jak rychle bude stárnout. V obecné rovině totiž platí, že jsme tak staří, jak starý je náš nejslabší článek.

20 vyšetření ● 1 den ● 1 místo

 • Speciálně sestavený soubor vyšetření, který slouží k diagnostice celkového zdravotního stavu
 • Na základě nových poznatků moderní medicíny může odhalit onemocnění dříve, než se objeví klinické příznaky
 • Vhodný pro všechny, kteří chtějí znát svůj zdravotní stav a mít ho pod kontrolou
 • Zahrnuje konzultace s více než deseti odbornými specialisty, závěrečné shrnutí konsiliem, vyhodnocení a prezentaci vedoucím lékařem
Délka vyšetření: cca 8 hodin
 
Délka hospitalizace: cca 10 hodin v pokoji hotelového typu, vč. plné penze
 
Cena: 85.000 Kč
 
 

MÁM ZÁJEM

Jak prožil Komplexní screening Lukáš Hejlík

Fotogalerie

 

 
 

Zobrazit více

 

Pro koho je komplexní screening určen

Komplexní screening je vhodný pro všechny, co chtějí mít svůj zdravotní stav pod kontrolou a žít život v té nejvyšší kvalitě co nejdéle. Významné místo zaujímá screening při zjišťování příčin únavových syndromů.  Rychlost a efektivnost tohoto vyšetření ocení hlavně velmi vytížení lidé, kteří zdravotní prohlídky odkládají z důvodu nemožnosti trávit svůj čas v čekárnách při jednotlivých vyšetřeních. Na klienta také není kladena taková míra zodpovědnosti, jelikož se nemusí sám k dalším odborníkům objednávat, akceptovat dlouhé čekací lhůty, interpretovat jednotlivým lékařům závěry a podezření předchozích odborníků a hledat sám případné souvislosti.

Jak Komplexní screening probíhá

U tohoto souboru vyšetření je zásadní, že všechna vyšetření probíhají v jeden den a na jednom místě v souladu s možnostmi klienta, a to v prostorách Kliniky GHC během přibližně 8 hodin. V den plánovaného screeningu je klient na klinice ubytován v pokoji hotelového typu a po celý den je sestrou doprovázen na jednotlivá vyšetření. Po absolvování základních laboratorních testů, které je třeba provádět nalačno, je pro klienta na jeho pokoji připravena snídaně. V průběhu dne pak také oběd a večeře.

Z čeho se komplexní screening skládá

 • Laboratorní vyšetření krve a moče (včetně nádorových markerů) – strategická detekce poruch funkce vnitřních orgánů, metabolických a minerálových poruch, onemocnění endokrinního či imunitního systému, stejně jako detekce nádorového onemocnění pomocí onkomarkerů
 • Bodystat – bioimpedance, jedná se o měření profesionálním analyzátorem, který zjistí složení těla (procento tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou spotřebu při zvoleném stupni aktivity.
 • EKG – jde o záznam elektrické činnosti srdce. Křivka odhalí vliv vysokého krevního tlaku na srdeční sval, ischemické změny či poruchy rytmu.
 • Ultrazvukové vyšetření břicha a štítné žlázy posoudí morfologii vyšetřovaných orgánů. Je schopné odhalit cysty, nádory či vrozené anomálie.
 • Dopplerovské vyšetření cév – diagnostika časného postižení cév aterosklerózou, umožňuje preventivně zasáhnout v době, kdy doposud nedošlo k závažnému postižení.
 • Kineziologické vyšetření - rehabilitační vyšetření prováděné fyzioterapeutem, které odhalí problémové oblasti pohybového aparátu včetně nesprávných návyků vedoucích ke chronickým obtížím.  
 • Interní vyšetření  - sestává se z podrobné anamnézy a kompletní interní prohlídky.
 • Denzitometrie - vyšetření sloužící ke stanovení hustoty kostní tkáně. Informuje o kvalitě kostní tkáně a o množství v kostech obsaženého vápníku. Upozorňuje na stav řídnutí kostí – osteoporózu.
 • Spirometrie – funkční vyšetření plic. Jedná se o velmi důležité vyšetření napomáhající odhalení příčiny dušnosti včetně alergických stavů a změn dýchacích cest a plicní tkáně vlivem kouření.    
 • Audiometrie - elektroakustická vyšetřovací metoda sluchu.
 • Echokardiografie - vyšetření velikosti a funkce srdečních oddílů, stavu srdečních chlopní, posouzení tlakový parametrů, vyloučení vrozené srdeční vady a nálezů na perikardu (osrdečníku) a aortě.
 • Ergometrie - je neinvazivní vyšetřovací metoda umožňující sledovat práci srdce při zátěži. Nadměrná zátěž je navozena pomocí speciálního přístroje — bicyklového ergometru. Během vyšetření se mohou projevit srdeční poruchy, které za klidového měření EKG nejsou patrné.
 • Dermatologické vyšetření  - sleduje stav a choroby kůže, včetně vyšetření rizikových znamének. Je zaměřené na aktivní prevenci vzniku melanomu.
 • Neurologické vyšetření – ověří stav Vašeho centrálního nervového systému (mozku a míchy) a periferních nervů.
 • Urologická prohlídka (u mužů) - důsledná preventivní prohlídka zaměřená především na různé druhy onemocnění ledvin, močovodů, močového měchýře a močové trubice.
 • Gynekologická prohlídka (u žen) - důsledná preventivní prohlídka se zaměřuje zejména na prevenci rakoviny, řešíme také problémy zánětů nebo potíže s inkontinencí (neudržením) moči. 
 • Rentgenové vyšetření – rentgenové vyšetření srdce a plic.
 • Stomatologické vyšetření - vyšetření zahrnující zhotovení a vyhodnocení OPG (panoramatického rentgenu), ortodoncii, parodontologii, zhodnocení stavu měkkých tkání v dutině ústní, zhodnocení stávajících protetických náhrad, diagnostiku TMK- temporomandibulárního kloubu.
 • Základní oční vyšetření                                                    
 • Chirurgické vyšetření se zaměřím na onemocnění léčená chirurgem.

Po vyšetření

Všechna vyšetření jednotlivých odborníků-specialistů nakonec kompletuje jeden zodpovědný lékař-internista, který má všechny potřebné informace, a dokáže tak zhodnotit zdravotní stav pacienta komplexně a v souvislostech. V dohodnutém termínu, zpravidla do 3 týdnů, je klientovi prezentována závěrečná zpráva. Jedná se o celkové vyhodnocení výsledků zjištěných během Komplexního screeningu. Tato prezentace je přesné zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta a upozorňuje na možná rizika spojená se současným zdravotním stavem a lékařskými nálezy v jejich komplexnosti. Lékař během prezentace speciálně upozorňuje na rizikové faktory a navrhuje klientovi ideální způsob prevence pro udržení či léčby pro stabilizaci a zlepšení aktuálního stavu.

 
Objednat se