×

Operace slinných žláz


Diagnostika, léčba a prevence / ORL

Co je to parotidektomie

Jedná se o chirurgický výkon, při kterém je odstraněna část nebo celá příušní žláza.

Pro koho je zákrok určen

Důvodem operace je postižení příušní žlázy nebo její části zánětem či nádorem. Čím dříve bude postižená žláza či její část odstraněna a histologicky vyšetřena, bude určen druh a rozsah onemocnění, tím je větší naděje na úspěšnou léčbu.

Před zákrokem

Zákroku může předcházet rentgenové nebo sonografické vyšetření žlázy, cytologické vyšetření žlázy punkcí tenkou jehlou nebo vyšetření histologické odebráním vzorku tkáně žlázy.

Pokud již bylo odstranění části či celé příušní žlázy ze strany lékaře indikováno, bude vám důkladně vysvětlen postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude lékař informovat o případných rizicích spojených s operací. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Při rezervaci závazného termínu výkonu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení po parotidektomii.

Jak parotidektomie probíhá

Operace se provádí v celkové anestezii. Řez je veden těsně před boltcem nebo po hraně chrupavky zvukovodu, kolem ušního lalůčku se stáčí dozadu, a pak pokračuje obloučkem dopředu po straně krku. Příušní žlázou probíhá lícní nerv, který inervuje mimické svaly obličeje. Operatér vždy usiluje o to, aby byl operační výkon maximálně radikální, tzn., aby odstranil všechny chorobné změny, ale natolik šetrný, aby funkce nervu nebyla poškozena. V některých případech, kdy je chorobný proces velmi rozsáhlý, se operatér rozhoduje podle aktuální situace a může změnit provedení a rozsah operačního výkonu včetně odstranění lícního nervu. Podle rozsahu operačního výkonu a podle zachování lícního nervu hovoříme o: parciální superficiální konservativní parotidektomii (je odstraněn pouze povrchový lalok žlázy, lícní nerv je zachován), totální konservativní parotidektomii (odstraněna je celá příušní žláza, nerv je zachován), totální radikální parotidektomii (je odstraněna celá žláza i nerv). Materiál odebraný během operace se vždy odesílá k histologickému vyšetření.

Po zákroku

Předpokládaná doba rekonvalescence po propuštění z kliniky činí v průměru 7 - 14 dnů (v závislosti na rozsahu operace a komplikacích).

Objednat se
Délka zákroku: 1 - 4 hodiny
Délka hospitalizace: 1 - 2 dny
Cena: 54.300 - 70.300 Kč
Příklad cenové kalkulace

Cena parotidektomie zahrnuje:

  • Předoperační vyšetření
  • ORL vyšetření
  • Celková anestezie 1-4 hod
  • Balíček s pooperační péčí
  • Samotný operační výkon 
  • Pooperační pobyt na klinice 1-2 dny

Cena se vztahuje pouze k výše uvedenému. V případě nutnosti kombinace zákroků vám bude na základě vstupní konzultace ze strany kliniky předložen a vysvětlen návrh rozsahu výkonu včetně cenového plánu.

Související zákroky

Tonsilektomie (odstranění krčních mandlí)

Zpět na výběr zákroků