×

MUDr. Jan Mácha


Naši specialisté / Kardiolog

Lékař MUDr. Jan Mácha pracuje na Klinice GHC Praha na pozici kardiologa a je specialistou v oboru kardiologie, vnitřního lékařství a neinvazivních zobrazovacích metod.

Doktor Mácha má více než 20 letou nemocniční praxi na interním a kardiologickém oddělení a na odděleních intezivní péče – JIP a koronárních jednotkách. Letitě spolupracuje s předními klinickými pracovišti v oboru kardiologie. Je garantem postgraduálního vzdělávání v oborech interna a kardiologie. Dlouhodobě se věnuje problematice arytmií a srdečního selhání. Je předsedou etické komise Nemocnice Slaný. Dlouhodobě se věnuje klinickému výzkumu, byl hlavním zkoušejícím řady klinických studií.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Vzdělání: MUDr. Jan Mácha vystudoval I. lékařskou fakultu UK v Praze.

Atestace:  Atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství, specializační atestace v oboru kardiologie.

Praxe:

Doktor Mácha pracoval jako sekundární lékař, vedoucí JIP a zástupce primáře na interním oddělení Nemocnice Slaný, kardiolog na kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce. Nyní pracuje jako internista, kardiolog a vedoucí lékař polikliniky Holešovice, má kardiologický úvazek i na kardiologickém oddělení nemocnice Na Homolce. Na klinice GHC pracuje jako specialista kardiolog – externista.

Licence ČLK pro výkon funkce:

  • Primářská licence z kardiologie
  • Primářská licence z vnitřního lékařství
  • Funkční licence pro jícnovou echokardiografii

 

Členství v odborných společnostech:

  • Česká kardiologická společnost