Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

Klinika GHC Praha – Váš partner pro zdraví a krásu

Komplexní screening

11.12.2012

miminka.cz

Komplexní screening

Trendem moderní doby je dosáhnout úspěchů v práci a v rodině. Řada lidí ale práci věnuje většinu svého času, jsou v neustálém stresu, nemají čas ani sílu na koníčky, natož na odpočinek. Problémem bývá i nepravidelná strava, přemíra kávy, kouření, sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu. To vše je příčinou vzniku kardiovaskulárních chorob, které patří k nejčastějším potížím populace.

Jak ale bojovat s nástrahami rychlého životního tempa? Moderní medicína podporuje pravidelné zdravotní prohlídky. Prevence a včasné odhalení nemocí totiž v mnoha případech znamenají snazší průběh léčby a lepší výsledky, pokud už se onemocnění projeví. Zlepšit kvalitu života pomůže Komplexní screening, který nejen dokáže odhalit řadu onemocnění ještě v jejich počátcích, ale zároveň určí i pravděpodobnost výskytu chorob v budoucnosti.

„Komplexní screening je schopen odhalit dispozice například pro nádorová onemocnění, aterosklerózu, mozkové příhody nebo infarkty. Laicky řečeno dokáže odpovědět na otázku, proč někteří lidé pijí pravidelně alkohol, kouří větší množství cigaret, a přesto se dožijí vysokého věku, zato jiní takovou zdravotní dispozici nemají,"vysvětlil docent Lubomír Novák, vedoucí lékař Kliniky GHC Praha.

Vyšetření je soubor diagnostických a vyšetřovacích postupů sestavený na základě nových poznatků moderní medicíny a zaměřuje se zejména na včasné podchycení kardiovaskulárních, onkologických, ale také civilizačních onemocnění. Komplexní screening je vhodný podle odborníků pro každého člověka zhruba nad 33 let. Větší důraz by pak měl být kladen na velmi zaměstnané, přetížené a stresované lidi. Tuto skupinu tvoří zejména manažeři či podnikatelé. Mohou v ní být ale i lidé, kteří se špatně vyrovnávají se stresovými situacemi nebo nemají pravidelnou fyzickou zátěž.

„Vyšetření je vhodné opakovat minimálně jednou za tři roky. Velkou výhodou je úspora času, všechny úkony jsou totiž realizovány v průběhu jednoho dne. V řádu několika dnů, ve výjimečných případech do tří týdnů, je provedeno vyhodnocení a pacient je obeznámen s detailním popisem jeho zdravotního stavu, příčin a důsledků životního stylu a především s velmi detailním rozpisem prevence a léčby," popsal vyšetření docent Novák.

Screeningu předchází pohovor s lékařem, během kterého získá podrobné informace o zdravotním stavu klienta. Dále provede důkladnou tělesnou prohlídku. Kromě zaměření na aktuální potíže se soustřeďuje na detailní rozbor předchozích onemocnění a situací, které je mohly ovlivnit. Dominantní je diagnostika nemocí vnitřních orgánů. Součástí samotného vyšetření jsou například dermatologická vyšetření, vyšetření kardiovaskulárního aparátu, cévního systému, zraku, stomatologická prohlídka, laboratorní vyšetření, denzitometrie nebo nutriční poradenství.

„Podstatnou předností je fakt, že všechna vyšetření se provádějí v rámci Kliniky GHC Praha, kdy klient přechází z jednoho vyšetření na druhé, aniž by opustil budovu kliniky. Klient je na dobu trvání Komplexního screeningu ubytován na pokoji, kde je pro něj po základních laboratorních testech připravena snídaně a v druhé polovině screeningu pak také oběd," dodal docent Lubomír Novák.

Komplexní screening je vhodné doplnit o GenScan. To je genetické vyšetření, které odhaluje genetické dispozice k různým chorobám. Na základě speciální analýzy DNA je možné stanovit náchylnost k více než dvaceti často se vyskytujícím nemocem a fyziologickým schopnostem organismu.

„V souladu s genetickými dispozicemi je doporučena cílená prevence – vhodná úprava životního stylu a léčebná opatření nastavená individuálně pro každého jedince jsou díky tomu mnohem účinnější. Cílem je zamezit či podstatně oddálit propuknutí choroby nebo zachytit počátek těchto závažných chorob včas, kdy jsou snáze léčitelné. Tento způsob individualizované prevence a léčby je základem personalizace medicíny v budoucnosti," doplnil docent Lubomír Novák.

http://pro-miminka.cz/komplexni-screening/

Nejžádanější výkony
Foto a video galerie Newsletter
Chcete být informován/a o novinkách a akcích? Registrujte se k odběru našeho Newslettru.
powered by Plastická-chirurgie.info
GHC genetics Otevřít okno