×

Laparoskopické výkony


Diagnostika, léčba a prevence / Gynekologie

Co jsou to gynekologické laparoskopické výkony

Účelem laparoskopie v gynekologii je diagnostika v dutině břišní, normalizace nálezu v oblasti vnitřních pohlavních orgánů nebo odejmutí postiženého orgánu. Konkrétně se jedná o chirurgické ošetření vaječníku či vejcovodu: vyšetření průchodnosti vejcovodů (hydropertubace), odstranění cysty, části vaječníku, či jeho kompletní odejmutí. Výhodou laparoskopických operací oproti operacím z řezu břišní stěnou je zejména lepší přehled o orgánech v dutině břišní během operace, což umožňuje přesnější diagnostiku chorob.

Pro koho je operace určena

Laparoskopické výkony jsou indikovány v případě onemocnění vnitřních pohlavních orgánů, chronické pánevní bolesti, potížích s otěhotněním či donošením těhotenství či při nejasném nálezu v oblasti malé pánve. Zjištěnými nálezy, které vyžadují operační řešení, mohou být cysty na vaječníku, endometrióza, změny na vejcovodu pro proběhlém zánětu nebo mimoděložním těhotenství. Příčinou bolestí v oblasti pánve mohou být i srůsty po předchozích zánětlivých onemocněních či operačních zákrocích.

Před zákrokem

Laparoskopickému výkonu vždy předchází komplexní gynekologické vyšetření, na jehož základě je tento výkon indikován. Gynekolog vám vysvětlí postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených s operací. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Při rezervaci závazného termínu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení po laparoskopické operaci.

Jak laparoskopický výkon probíhá

Operace probíhá na sále v celkové anestezii. Chirurg proniká do dutiny břišní z drobného řezu v pupku, kterým je zavedena optická soustava a následně dle potřeby z dalších drobných (cca 1 cm) řezů jsou zavedeny další operační nástroje. Chirurg pozoruje obraz na monitoru, který je optikou a velikostí monitoru mnohonásobně zvětšen a může tak procovat výrazně přesněji a šetrněji k tkáním. Vzhledem k tomu, že řezy na kůži jsou malé, pociťuje klientka po operaci výrazně menší bolesti. Díky tomu je možná časná rehabilitace a krátí se tak i doba pracovní neschopnosti. Zároveň se významně snižuje možnost vzniku pooperačních komplikací. Důležitý je ale pochopitelně také kosmetický efekt takových zákroků.

Při operačním zákroku prováděného laparoskopicky, může být po zhodnocení nitrobřišního nálezu zjištěna potřeba dalšího pokračování a dokončení operace z břišního řezu, pokud je o tom klientka předem informována. V některých případech teprve až laparoskopie určí definitivní rozsah a charakter nálezu v dutině břišní a některé nálezy, či možné komplikace nelze laparoskopicky vyřešit.

Po zákroku

Po laparoskopické gynekologické operaci je pacientka umístěna na monitorované lůžko, kde je sledována až do úplné stabilizace. Po laparoskopických operacích obvykle zůstává v dutině břišní malé množství plynu, který může vyvolávat bolesti v ramenou a pocit nadmutí. Celková doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu klientky, přidružených onemocněních a operačním riziku. Klientka je do domácího ošetřování propuštěna 3.-4. pooperační den. Předpokládaná doba rekonvalescence je 2-3 týdny.

Chci vědět více
Délka zákroku: 30 - 60 minut
Délka hospitalizace: 1 den
Cena: 22.400 - 35.400 Kč
Příklad cenové kalkulace

Cena laparoskopické gynekologické operace se odvíjí od rozsahu výkonu a délky pobytu na klinice. Cena již obsahuje:

  • Kompletní předoperační vyšetření
  • Celková anestezie 1 hod
  • Balíček s pooperační péčí
  • Pooperační fyzioterapie
  • Samotný operační výkon
  • Pooperační pobyt na klinice 1 den

Cena samotných operačních výkonů bez dalších položek:

Diagnostická laparoskopie 10.000 Kč
Cystectomia  - odejmutí cysty vaječníků a vejcovodu jednostranná 15.000 Kč
Adnexectomia - odstranění vaječníku a vejcovodu jednostranná 17.000 Kč
Adnexectomia - odstranění vaječníku a vejcovodu oboustranná 23.000 Kč
Sterilizace - odsranění vejcovodu 19.000 Kč
Adhesiolysis - rozrušení srůstů v malé pánvi 22.000 Kč
Hydropertubace - zprůchodnění vejcovodů 18.000 Kč

Související zákroky

Preventivní gynekologie

Zpět na výběr zákroků