×

Test průchodnosti vejcovodů


Diagnostika, léčba a prevence / Gynekologie

Co je to test průchodnosti vejcovodů

Jedná se o laparoskopickou diagnostiku v dutině břišní a Hydropertubaci, kdy je pomocí fyziologického roztoku zjištěna průchodnost vejcovodů či překonání jejich neprůchodnosti v případě neplodnosti.

Pro koho je zákrok určen

Test je indikován v případě potřeby odstranění srůstů či odejmutí patologicky změněného vejcovodu, kdy jeho ponechání zhoršuje prognózu možnosti otěhotnění.

Před zákrokem

Tomuto výkonu vždy předchází komplexní gynekologické vyšetření, na jehož základě je tento test indikován. Gynekolog vám vysvětlí postup výkonu, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených s operací. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem výkonu, vaším očekáváním a obavami.

Při rezervaci závazného termínu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na Hydropertubaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení.

Jak Hydropertubace probíhá

Výkon probíhá na sále v celkové anestezii. Chirurg proniká do dutiny břišní z drobného řezu v pupku, kterým je zavedena optická soustava a následně dle potřeby z dalších drobných (cca 1 cm) řezů jsou zavedeny další operační nástroje. Hydropertubace spočívá v aplikaci 20–40 ml fyziologického roztoku do děložní dutiny, odkud přejde do vejcovodu, a tak potvrdí jeho průchodnost.

Chirurg pozoruje obraz na monitoru, který je optikou a velikostí monitoru mnohonásobně zvětšen a může tak procovat výrazně přesněji a šetrněji k tkáním. Vzhledem k tomu, že řezy na kůži jsou malé, pociťuje klientka po operaci výrazně menší bolesti. Díky tomu je možná časná rehabilitace a krátí se tak i doba pracovní neschopnosti. Zároveň se významně snižuje možnost vzniku pooperačních komplikací. Důležitý je ale pochopitelně také kosmetický efekt takových zákroků.

Při operačním zákroku prováděného laparoskopicky, může být po zhodnocení nitrobřišního nálezu zjištěna potřeba dalšího pokračování a dokončení operace z břišního řezu, pokud je o tom klientka předem informována. V některých případech teprve až laparoskopie určí definitivní rozsah a charakter nálezu v dutině břišní a některé nálezy, či možné komplikace nelze laparoskopicky vyřešit.

Po zákroku

Po laparoskopické gynekologické operaci je pacientka umístěna na monitorované lůžko, kde je sledována až do úplné stabilizace. Po laparoskopických operacích obvykle zůstává v dutině břišní malé množství plynu, který může vyvolávat bolesti v ramenou a pocit nadmutí. Celková doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu klientky, přidružených onemocněních a operačním riziku. Klientka je do domácího ošetřování propuštěna 3.-4. pooperační den. Předpokládaná doba rekonvalescence je 2-3 týdny.

Mám zájem
Délka zákroku: 30 - 60 minut
Délka hospitalizace: 1 den
Cena: 30.400 Kč
Příklad cenové kalkulace

Cena hydropertubace se může lišit dle rozsahu výkonu a délky pobytu na klinice. Cena již obsahuje:

  • Kompletní předoperační vyšetření
  • Celková anestezie 1 hod
  • Balíček s pooperační péčí
  • Pooperační fyzioterapie
  • Samotný výkon 
  • Pooperační pobyt na klinice 1 den

Související zákroky

Laparoskopické výkony

Preventivní gynekologie

Zpět na výběr zákroků