×

Léčba osteoporózy a poruch metabolismu kalcia


Diagnostika, léčba a prevence / Hlavní léčebné terapie

Co je to program diagnostiky a léčby osteoporózy a poruch metabolismu kalcia

Problematika osteoporózy je mediálně zmiňovaným tématem. V České republice trpí poklesem kostní hustoty, osteoporózou, téměř 400tisíc žen a 200tisíc mužů. Toto onemocnění souvisí s poruchou metabolismu kalcia a kostní tkáně obecně. Jeho diagnostiku a léčbu metabolických kostních onemocnění (nejedná se pouze o osteoporózu) by měl mít na starost lékař – specialista.

Pro koho je program určen

Změny v oblasti hustoty kostní struktury se týkají hlavně žen ve středním a vyšším věku. Obecně známým rizikovým faktorem je kouření. Jakýmsi předstupněm osteoporózy je tzv. osteopenie - mírnější změna kostní struktury.

První manifestací osteoporózy někdy bývá zlomenina (jde hlavně o zlomeniny obratlových těl a nebezpečné zlomeniny krčku stehenní kosti). Preventivními opatřeními se dá těmto vážným komplikacím do značné míry zabránit. Jedním z nich je dodávání do těla vitamínu D – pozor, jedná se o preparát, jehož užívání patří do rukou lékaře! – který hraje důležitou roli při vstřebávání vápníku ve střevě, snižuje jeho únik do moči v ledvinách a umožňuje jeho uložení do kostní struktury.

Před zahájením vyšetření

Máte-li zájem o náš program komplexního vyšetření pohybového aparátu, postačí pouze kontaktovat naše klientské centrum na ghc@ghc.cz, kde s vámi bude termín vstupního vyšetření dojednán.

Jak vyšetření osteoporózy probíhá

Metoda pro určení stupně „pevnosti“ kosti se jmenuje densitometrie. Jde o nezatěžující vyšetření, které se řadí mezi zobrazovací metody, podobně jako např. ultrazvuk. Mimo toto vyšetření je třeba i malého krevního odběru. Jeho výsledky ukáží další parametry, např. hladinu D vitaminu a rychlost „kostního obratu“. Máme dokonce možnost určit i menší stupně postižení kostní tkáně (osteopenie), což je stav, kde preventivní léčba zabrání rozvoji osteoporózy.

Po vyšetření

Na základě analýzy výsledků vyšetření je klientovi navržen další léčebný plán. Dnešní farmakologie dokáže efektivně léčebně zvládnout jak počínající stavy (osteopenie, výrazný pokles krevní hladiny D vitaminu), tak stavy již rozvinuté osteoporózy. Léčba začíná zpravidla samotným D vitamínem, který je dle situace možné kombinovat v jedné tabletě s určitou dávku vápníku. Pro stavy prokázané osteoporózy jsou k dispozici moderní preparáty, jako bisfosfonáty, hormon parathormon apod., které tento problém pomáhají překonat.

Objednat se