×

Interní obory


Diagnostika, léčba a prevence

Interní oddělení tvoří největší a velmi důležitou složku komplexní péče Kliniky GHC Praha. Je vybaveno diagnostickou technikou té nejvyšší kvality a díky tomu umí přesně zhodnotit zdravotní stav klienta.

Využíváme prostor ambulantní i lůžkové části interního oddělení, jednotku semiintenzivní péče a provázanosti na další lékařské odbornosti, např. chirurgické, které Klinika GHC Praha nabízí. To nám poskytuje velice účinný nástroj, jak šetřit klientův čas a dosáhnout co nejlepších výsledků.

Objednat se