×

Neurologie


Diagnostika, léčba a prevence

Neurologie je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavy především na organickém podkladě. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problémů nervové soustavy - centrální (mozek, mícha) a periferní (periferní nervy). Nervový systém řídí či ovlivňuje naprostou většinu dějů v lidském organismu. Proto je i škála příznaků velmi široká.

Základem neurologického vyšetření je důkladná anamnéza, následovaná samotným vyšetřením, během kterého neurolog získá představu o funkci a stavu nervového systému pacienta. Počínaje neuropsychologickým vyšetřením (řeč, paměť atd.) přes vyšetření smyslů, čití, hybnosti, reflexů apod. V případě potřeby indikuje neurolog další vyšetření - zobrazovacími metodami CT, MRI, USG (počítačové tomografie, magnetické rezonance, ultrazvuk) nebo funkčními metodami EEG (elektro encefalografie), EMG (elektro myografie), či evokované potenciály. Popřípadě vyšetření mozkomíšního moku. V případě onemocnění páteře je neurolog krom navrhnutí diagnostického a léčebného postupu schopen i aplikovat různé typy obstřiků. Naši neurologové jsou v poměrně úzkém kontaktu s našimi rehabilitačními pracovníky.

Neurologické vstupní vyšetření

Cena: 3.000,- Kč

Kontrolní neurologické vyšetření

Cena: 1.500,- Kč

Neurologické komplexní vyšetření

vč. zhodnocení veškeré dosavadní dokumentace z jiného zdrav. zařízení

Cena: 6.000,- Kč
 

Další nabídka neurologické ambulance GHC:

  • Obstřiky
  • Mobilizace páteře
  • EEG
  • Lumbální punkce
  • EMG
 
Objednat se