×

MUDr. Michaela Říhová


Naši specialisté / Anesteziolog

Vzdělání:

MUDr. Michaela Říhová vystudovala 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství a od roku 2015 studuje 2. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy, obory experimentální chirurgie.

Kurz urgentní medicíny – 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Praxe:

Za dobu své odborné praxe působila například na III. Interní a kardiologické klinice jako sekundární lékař, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Centrálním příjmu interních klinik. Od r. 2014 dosud jako lékařka na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol. 

Zahraniční stáž:

2016 – Queens Hospital, City Hospital v Nottinghame, UK

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Michaela Říhová jako anesteziolog.