×

doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc.


Naši specialisté / Internista

Vzdělání:

doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.

Praxe:

doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc. působil nejprve v Ústavu pro biochemii a toxikologii FVL UK Praha jako vědecký aspirant, později na IV. interní klinice FVL UK Praha jako odborný lékař. Od roku 1996 je pouze v soukromém sektoru, zde započal svou odbornou činnost jako odborný lékař v Nestátním zdravotnickém zařízení Salve Sinuhet, s.r.o. V současnosti působí na Klinice GHC Praha jako internista, lékař antiagingové a genetické ambulance.

Atestace:

  • Atestace I. stupně v oboru klinická biochemie
  • Atestace II. stupně v oboru klinická biochemie
  • Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství

 

Licence:

Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství Licence ČLK pro výkon vedoucí lékař-primář zdravotnického zařízení pro obor hematologie a transfuzní služba.

Publikační činnost:

Autor a spoluautor více než 50 původních věděckých časopiseckých prací i monografií.

Členství v odborných společnostech:

Člen České společnosti klinické biochemie, České internistické společnosti, Evropské neurochemické společnosti, Člen vědecké rady a předseda Etické komise GHC Genetics.

Ostatní zajímavosti:

1994 - 1997 hlavní řešitel grantu 1. LF UK: Metabolismus purinových nukleotidů při hypoxii.

V roce 1996 byla panu docentovi udělena cena biochemické společnosti za věděckovýzkumné výsledky.

Na Klinice GHC Praha působí doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc., jako internista a lékař antiagingové a genetické ambulance.