×

MUDr. Jiří Bayer


Naši specialisté / Plastický chirurg

Vzdělání:

MUDr. Jiří Bayer vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.

Praxe:

2008 – Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku
2009-2010  - Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV
2011 – dosud – Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
2015 – jmenován vedoucím lékařem oddělení dospělých kliniky plastické chirurgie FNKV

Atestace:

2010 - Atestace I. stupně v oboru chirurgie
2014 - Atestace II. stupně v oboru plastická chirurgie

Publikační činnost:

Bayer, J. Chirurgické zdravotnické potřeby – obvazy, šicí materiály, základní chirurgické nástroje. In: DUŠKOVÁ, M. a kol. Úvod do chirurgie : Učební texty pro studenty 3. LF. [CD-ROM].1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 98-109. Elektronická verze ve formátu PDF dostupná také z WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/. ISBN: 978–80–254–4656–0

Bayer, J. Podávání léků. In: DUŠKOVÁ, M. a kol. Úvod do chirurgie : Učební texty pro studenty 3. LF. [CD-ROM].1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 110-116. Elektronická verze ve formátu PDF dostupná také z WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/. ISBN: 978–80–254–4656–0

Bayer, J. Surgical medical supplies – bandages and dressings, suture materials, basic surgical instruments. In: DUŠKOVÁ, M. a kol. Introduction into the Surgery. University mimeographed for students of 3rd Medical Faculty.[CD-ROM].First edition. Praha : Charles Univerzity in Prague, 3rd Medical Faculty, Department of Plastic Surgery, 2009, s. 104-118. Electronic version in PDF formate, available also at WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/. ISBN: 978-80-254-4657-7.

Bayer, J. Administration of medicaments. In: DUŠKOVÁ, M. a kol. Introduction into the Surgery. University mimeographed for students of 3rd Medical Faculty.[CD-ROM].First edition. Praha: Charles Univerzity in Prague, 3rd Medical Faculty, Department of Plastic Surgery, 2009, s. 119-126. Electronic version in PDF formate, available also at WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/. ISBN: 978-80-254-4657-7.

Bayer,J. Úrazy obličeje In Dušková et al.: Plastická chirurgie. Učební texty pro studenty 3. LF. [CD-ROM]. 1.vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010. Elektronická verze ve formátu PDF dostupná také z WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/. ISBN 978-80-254-8780-8

Bayer,J. Facial injuries. In Dušková et al.: Plastic Surgery. University mimeographed for students of 3rd Medical Faculty.[CD-ROM].First edition. Praha : Charles Univerzity in Prague, 3rd Medical Faculty, Department of Plastic Surgery, 2009. Electronic version in PDF formate, available also at WWW: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/plasticka–chirurgie/ ISBN 9978-80-254-8781-5.

Bayer J., Duskova M., Horyna P., Haas M., Schwarzmannova K.: The interpolation nasolabial flap: The advantageous solution for nasal tip reconstruction, Acta chirurgiae plasticae, 2/2013, Vol. 55

Rozsáhlá přednášková a výuková činnost

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Jiří Bayer jako plastický chirurg.

Reference

Zobrazit profil MUDr. Jiří Bayer