×

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.


Naši specialisté / Plastický chirurg

Vzdělání:

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.

Praxe:

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. začínala jako sekundární lékařka Chirurgické kliniky ILF, FN Bulovka, poté působí dosud na Klinice plastické chirurgie UK – 3. LF a FNKV, Praha, v součastnosti jako profesorka.

Atestace:

Atestace I. stupně v oboru chirurgie
Atestace II. stupně v oboru plastická chirurgie

Licence:

  • Licence ČLK k výkonu lékařské praxe pro obor plastická chirurgie
  • Certifikace odborné způsobilosti v estetické chirurgii, SECH ČLS JEP
  • Jmenována ministrem spravedlnosti soudním znalcem pro obor zdravotnictví, odvětví chirurgie se specializací na plastickou chirurgii.
  • SFR certified inspector, Surgery Facility Resorces, ISAPS

 

Publikační činnost:

Velmi rozsáhlá: 1 vlastní monografie, 12 samostatných kapitol v monografiích, z toho jedna celosvětová monografie, 52 původních prací, z toho 13 v časopisech s IF, 4 výukové texty, 7 výukových filmů, 32 přednášek typu "invited speaker, 150 sympoziálních přednášek s abstrakty.

 

Na Klinice GHC Praha působí prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. jako plastický chirurg.

Reference