×

MUDr. Petr Dobíšek


Naši specialisté / RTG specialista

Vzdělání:

Promoce v roce 1967 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

Praxe:

  • Do roku 1978 zástupce primáře RTG oddělení nemocnice v Kolíně
  • 1978 – 1980 primář RTG oddělení nemocnice Gurgi, Tripolis, Libye
  • 1980 – 1990 zástupce primáře RTG oddělení v Kolíně
  • 1990 – 1995 zástupce přednosty RTG oddělení nemocnice Pod Petřínem v Praze 1
  • 1995 – 2006 primář RTG oddělení nemocnice Pod Petřínem
  • 2007 - dosud primář RTG oddělení nemocnice Na Františku v Praze 1

V současné době se zabývá možnostmi maximálního využití špičkových sonografických přístrojů při vyšetření měkkých tkání s výjimkou prsů.

Licence a osvědčení:

  • Licence pro výkon funkce primáře ve zdravotnickém zařízení
  • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře – kurz pro pracovníky řídící práce se zdroji ionizujícího záření.
  • Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru radiodiagnostika, licence k výkonu nevaskulárních invazivních výkonů

 

Publikační činnost:

Přednášková činnost na téma „ provoz digitalizovaného radiodiagnostického pracoviště„
Publikace týkající se možností použití kontrastních látek v sonografii v době jejich zavádění.

Členství v odborných společnostech:

Člen radiologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Člen České společnosti pro ultrazvuk v lékařství a biologii

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Petr Dobíšek jako RTG specialista.

Vykonávané zákroky / ošetření

Sonografie - ultrazvuk

RTG