×

Všeobecný chirurg


Naši specialisté

Výpis specialistů z tohoto oboru

doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.

Všeobecný chirurg

MUDr. Roman Fraško, Ph.D.

Všeobecný chirurg a proktolog

MUDr. Robert Hvižď

Všeobecný a bariatrický chirurg