×

doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.


Naši specialisté / Všeobecný chirurg

Vzdělání:

doc. MUDr. František Chaloupka, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze.

Praxe:

doc. MUDr. František Chaloupka, CSc. působil celou řadu let ve funkci přednosty na chirurgické klinice FN Pod Petřínem. Od roku 2002 pracoval jako primář chirurgického oddělení Nemocnice Na Františku na Praze 1.

Atestace:

Atestace I. stupně v oboru chirurgie
Atestace II. stupně v oboru chirurgie

Publikační činnost:

Na vědeckých, odborných sympoziích a kongresech přednesl na 120 odborných sdělení a publikoval v odborných časopisech více než 60 článku a referátů.  Pan docent je členem redakční rady odborného lékařského časopisu "Causa Subita“.

Členství v odborných společnostech:

Členem lékařské společnosti JEP, chirurgické a gastroenterologické společnosti.

 

Na Klinice GHC Praha působí doc. MUDr. František Chaloupka, CSc. jako všeobecný chirurg.