×

Operace apendixu


Diagnostika, léčba a prevence / Chirurgie všeobecná včetně laparoskopie

Co je to slepé střevo

Slepé střevo ústí v tlustém střevě a apendix je jeho červovitým výběžkem. Když tedy mluvíme o zánětu slepého střeva, ve skutečnosti máme na mysli zánět apendixu a pouze ten je také při operaci odstraněn.

Pro koho je operace apendixu určena

Operace apendixu - nejčastěji prováděná laparoskopicky, tedy laparoskopická appendectomie je určena pro nemocné, kteří trpí akutním zánětem červovitého přívěšku slepého střeva. V tomto případě se jedná o zákrok neodkladný, který patří mezi operace život zachraňující. Velmi často totiž neléčený, či špatně léčený akutní zánět červovitého přívěšku vede ke smrti nemocného. U některých nemocných se vyskytuje tzv. chronický, dlouhodobý zánět. V těchto případech, kdy vedoucím příznakem je bolest v pravé jámě kyčelní, po gastroenterologickém a eventuálně gynekologickém vyšetření, je indikováno odstranění právě apendixu.

Před zákrokem

Nejprve absolvujete chirurgické vyšetření břicha. Lékař vyhodnotí výsledky provedených zobrazovacích vyšetření (například ultrazvuk, CT břicha) a dalších případných vyšetření (koloskopie, gynekologické vyšetření). Pokud je zánět apendixu potvrzen, bude vám vysvětlen průběh operace, způsob anestezie a lékař vás bude též informovat o případných možných rizicích. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Budou vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení.

Jak operace probíhá

Operace probíhá laparoskopicky. Tento přístup vyžaduje naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým, aby se jednotlivé struktury od sebe oddálily a vznikl prostor pro operování. Po pracovních vstupech do dutiny břišní zůstávají 3 velmi malé jizvy (0,5 - 1cm) - v oblasti pupku a ve dvou místech (nad sponou stydkou a v levém podbřišku).

Apendix je tzv. trokary snesen, umístěn v ochranném sáčku a v něm odstraněn z dutiny břišní. Někdy je vhodné k místu po odstranění apendixu, tedy ke stěně tlustého střeva, vložit drén.

Po zákroku

V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v operační ráně (event. operačních ranách). Ty jsou zcela přirozené a ošetřující personál je bude tlumit léky proti bolesti. Po propuštění domů budete užívat při bolestech léky, které budou předepsány ošetřujícím lékařem. Bolesti by měly postupně odeznít za 24-48 hodin. Déle trvající výrazné bolesti jsou spíše příznakem některé komplikace, a proto byste se v tomto případě měl/a spojit s ošetřujícím lékařem. Zvracení je občasným nežádoucím účinkem anestezie, zejména celkové, a odezní většinou do 6-12 hodin po operaci. Chodit můžete již za několik hodin po operaci. Tři týdny po laparoskopické operaci je doporučováno fyzické šetření (včetně sportu a náročnějších rekreačních činností), dietní omezení je jen po dobu několika málo dnů po operaci a poté se nemocný navrací ke zvyklému způsobu stravování. Po dobu zhojení operačních ran není vhodné koupání, a to jak ve vaně, tak v bazénech či koupalištích. Vhodné je naopak sprchování. Dočasná pracovní neschopnost trvá v průměru 2-4 týdny v závislosti na povaze zaměstnání.

Mám zájem
Délka zákroku: 30 - 60 minut
Délka hospitalizace: 1 den
Cena: 46.000 Kč Laparo
Příklad cenové kalkulace

Uvedená cena již obsahuje:

  • Kompletní předoperační vyšetření
  • Celková anestezie 1 hod
  • Balíček s pooperační péčí
  • Pooperační fyzioterapie
  • Samotný operační výkon 
  • Pooperační pobyt na klinice 1 den

Cena se vztahuje pouze k výše uvedenému. V případě nutnosti kombinace zákroků vám bude na základě vstupní konzultace ze strany kliniky předložen a vysvětlen návrh rozsahu výkonu včetně cenového plánu.

Související zákroky

Operace břišní a tříselné kýly

Operace žlučníku

Zpět na výběr zákroků