×

Chirurgie všeobecná včetně laparoskopie


Diagnostika, léčba a prevence

Klinika GHC Praha má dva velice moderní operační sály i jednotku semiintenzívní pooperační péče, které jsou vybaveny nejmodernější technikou. Všechny operace jsou prováděny v součinnosti s lékaři – internisty a anesteziology, kteří zvolí pro druh operace a individualitu klienta nejvíce vyhovující anestezii, v níž se následně operace provádí. 

Všechny výkony jsou vždy s klienty podrobně probrány a vysvětleny – event. s dopomocí obrazové dokumentace. Je-li k danému onemocnění více operačních technicko – taktických postupů, jsou probrány všechny s doporučením té nejvhodnější varianty pro daný případ.

Objednací doba plánovaných výkonů již od 1 týdne

Objednat se