×

MUDr. Robert Hvižď


Naši specialisté / Všeobecný chirurg

Vzdělání:

MUDr. Hvižď vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Praxe:

07/1993 – 10/1994 Chirurgické odd. NsP Vlašim - sekundární lékař

11/1994 – 08/1995 II. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha - sekundární lékař

08/1995 – 03/2005 I. Chirurgická klinika VFN a 1.LF UK Praha

do 5/2002 sekundární lékař, všeobecná chirurgie, břišní chirurgie a traumatologie, příprava na atestace a II. stupně

od 6/2002 lékař specialista v oboru chirurgie, břišní chirurgie, miniinvazivní chirurgie, intenzivní péče v chirurgii, odborný asistent, výuka mediků 3. – 6. ročníku, od r. 2004 účast ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách studentů 6. ročníku 

04/2005 – 06/2006 Klinické centrum Iscare I.V.F. a.s. -  sekundární lékař, bariatrická chirurgie, miniinvazivní chirurgie, odborný asistent, výuka mediků 4. ročníku 1. LF UK Praha

04/2005 – 06/2006 I. Chirurgická klinika VFN a 1.LF UK Praha - lékař specialista, intenzivní péče v chirurgii, pohotovostní služby JIP

07/2006 – dosud I. Chirurgická klinika VFN a 1.LF UK Praha - lékař specialista v oboru chirurgie, břišní chirurgie, miniinvazivní chirurgie, intenzivní péče v chirurgii,odborný asistent, výuka mediků 3. – 6. ročníku, účast ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách studentů 6. ročníku.

2018 - Klinika GHC Praha - obecný chirurg

Atestace:

1996 Atestace I. stupně v oboru chirurgie

2002 Atestace II. stupně v oboru chirurgie

Licence ČLK pro výkon funkce:

 • Vedoucí lékař a primář v oboru chirurgie
 • Lektor v lékařské praxi
 • Soukromá lékařská praxe
 • Odborný zástupce
 • Poskytování poradenských služeb

 

Odborné kurzy:

 • 10/2002 Kurz laparoskopického šití ve viscerální chirurgii, Johnson&Johnson, 1.chir. klin. Motol, Praha
 • 12/2002 Specializační kurz bariatrické chirurgie - Minimally Invasive Operating Techniques in Bariatric Surgery, European Surgical Institute, Johnson&Johnson, Hamburg
 • 10/2007 Kurz laparoskopické resekce tlustého střeva, ETHICON J&J, NsP Nový Jičín
 • 02/2008 Certifikovaný kurz laparoskopické resekce tlustého střeva, ETHICON J&J, FN Ostrava,
 • 06/2009 Certifikovaný kurz metabolické chirurgie - Metabolic Surgery MasterClass, Covidien European Training Centre, Elancourt, France

Rozsáhlá publikační a přednášková činnost. Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Členství v odborných společnostech:

 • ČLK, Obvodní sdružení lékařů Praha 2
 • ČCHS ČLS JEP

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Robert Hvižď jako všeobecný chirurg.