×

MUDr. Robert Hvižď


Naši specialisté / Všeobecný chirurg

Lékař MUDr. Robert Hvižď pracuje na Klinice GHC Praha na pozici všeobecného chirurga a je vynikajícím specialistou především v oboru všeobecné chirurgie, břišní chirurgie, laparoskopické chirurgie, bariatricko-metabolické chirurgie a intenzivní péče v chirurgii.

Doktor Hvižď je absolventem specializačních certifikovaných kurzů v několika oblastech laparoskopické chirurgie, intenzivně se ale také věnuje své publikační a přednáškové činnosti, a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

MUDr. Robert Hvižď své zkušenosti předává zároveň při pedagogické činnosti ve svém působení na 1. LF UK Praha jako odborný asistent při výuce mediků.

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Robert Hvižď jako jako všeobecný chirurg.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Vzdělání:

MUDr. Robert Hvižď vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Atestace:

Atestace II. stupně v oboru chirurgie

Praxe:

Doktor Hvižď má praxi v oboru chirurgie 27 let, během které absolvoval specializační certifikované kurzy v několika oblastech laparoskopické chirurgie. Věnuje se také publikační a přednáškové činnosti a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. MUDr. Hvižď je rovněž nositel licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář v oboru chirurgie. Jeho specializací je hlavně obor všeobecné chirurgie, břišní chirurgie, laparoskopické chirurgie, bariatricko-metabolické chirurgie a intenzivní péče v chirurgii. V současnosti působí doktor Hvižď jakoodborný asistent při výuce mediků 1. LF UK Praha a pracuje na I. Chirurgická klinika VFN a 1.LF UK Praha a Klinice GHC Praha.

Licence ČLK pro výkon funkce:

  • Vedoucí lékař a primář v oboru chirurgie
  • Lektor v lékařské praxi
  • Soukromá lékařská praxe
  • Odborný zástupce
  • Poskytování poradenských služeb

 

Členství v odborných společnostech:

  • ČLK, Obvodní sdružení lékařů Praha 2
  • ČCHS ČLS JEP