×

Fyziotrénink


Diagnostika, léčba a prevence

Co je to individuální fyziotrénink

Individuální fyziotrénink je tak trochu jiný osobní trénink. Při tomto druhu pohybové aktivity kombinujeme přístup fyzioterapie a fitness tréninku. Vzniká tak jedinečné zdravé a nápravné cvičení šité na míru, s individuálními cíli, které vycházejí především z kineziologické diagnostiky a jsou stanoveny na základě vzájemné domluvy mezi terapeutem/trenérem a klientem.

Používáme prvky senzomotoriky, Kabatovy metody, posturální terapie nebo vývojové kineziologie a další.

Fyziotrénink je koncept, kdy na základě výsledků podrobného vyšetření pohybového systému (držení těla, kvalita pohybu) a posouzení kondice vedeme klienta specifickým nápravným cvičením směrem k cílům, které jsme společně předem stanovili. Využíváme přirozeného pohybu se zaměřením na aktivaci CORE (středu těla) a zlepšení rovnováhy. K tomu využíváme například cvičení na labilních plochách. Hlavním cílem je u klienta podpořit a rozvinout schopnost vnímat a rozumět vlastnímu tělu.

Pro koho je určen

Nastartování správných mechanismů v pohybovém systému je podstatou prevence sportovních úrazů (nebo nám dává možnost poúrazové a pooperační stavy adekvátně řešit). Fyziotrénink a jeho principy pomáhají klientům v předcházení chronickým onemocněním pohybového aparátu.

Fyziotrénink je určen pro každého, kdo je nakloněn aktivnímu přístupu ke svému zdraví. Fyziotréninkem dokážeme pomoci od bolestí pohybového aparátu, navrátit klienta k aktivní sportovní činnosti po zraněních či operacích, ale i nesportovci kompenzovat jednostrannou pracovní zátěž.

Tento program doporučuji i sportovcům, a nejen jim, po úrazech nebo operacích, kterým umožní návrat k aktivnímu životnímu stylu bez bolestí. Dále je program vhodný pro pohybově aktivní klienty, kteří by se rádi věnovali prevenci poruch pohybového aparátu plynoucí zejména z přetěžování pohybového systému. Chcete-li zkrátka cvičit tak, aby to mělo opravdu smysl a ty správné benefity.

Před zahájením tréninku

Před samotným započetím tréninkového programu je fyzioterapeutem provedena kineziologická diagnostika, která je součástí programu a na jejímž základě se stanovují parametry programu jako například cíle klienta, frekvence tréninků a případná další doporučení pro doplňkové metody a pohybové aktivity apod.

Samozřejmě je před začátkem každého programu s klientem rozebrána jeho představu a jaká jsou jeho očekávání. Na základě rozhovoru a následné diagnostiky jsou stanoveny cíle společného snažení.

Jak trénink probíhá

V úvodní části zahřátí a mobilizace kloubů, napravení svalových dysbalancí (nejčastěji protažení a uvolnění svalových skupin, které jsou v napětí, zkrácené), případně další terapeutické zásahy, jako je například reedukace pohybových stereotypů, aktivace CORE (středu těla)

HLAVNÍ ČÁST – je zaměřená vždy individuálně na to, co je potřeba zlepšit, posílit (opět ve vztahu ke svalovým dysbalancím), a vždy podle cílů klienta

RELAXAČNÍ ČÁST – součástí každého tréninku je několikaminutová relaxace, pokud je potřeba, tak i s protažením

Po tréninku

Klient se po fyziotréninku cítí dobře, může mít mírné svalové bolesti po zátěži, ale max 2-3 dny, je zrelaxován díky závěrečné části lekci a příjemně protažen. Lekce mohou být zaměřeny různě podle potřeb klienta – kondiční, relaxační, mobilizační… Kontraindikace jsou stejné jako u běžného cvičení (ve fitness apod.). Vzhledem k tomu, že je cvičení odborně vedeno fyzioterapeutem, spektrum klientů může být větší, než je tomu u běžného osobního tréninku (klienti s funkčním omezením, s civilizačními nemocemi, po úrazech, operacích…

Individuální fyziotrénink

Cena: 60 min.
Cena: 1.600,- Kč
 
Objednat se