×

Ozonová terapie


Diagnostika, léčba a prevence / Infuzní terapie

Ozon (superaktivní kyslík) obsahuje 3 molekuly kyslíku, ve srovnání s běžným kyslíkem je v tekutinách až 10 x rozpustnější. Ve tkáních velmi rychle reaguje a při svém rozpadu vytváří běžné kyslíkové molekuly, využitelnou energii a dílčí reaktivní částice (radikály).

Zvýšení obsahu kyslíku ve tkáních je podstatou rychlého léčebného efektu ozonu– dochází k aktivaci metabolismu buňky, ke zlepšení prokrvení a zvýšení imunity. Při opakované aplikaci ozonu se organismus přirozeně adaptuje na zvýšené množství reaktivních molekul, tj. stává se odolnější vůči stresové zátěži. Tento mechanismus způsobuje i určitý omlazující efekt ozonu.

Při velké ozonoterapii (transplantace ozonu) je odebráno 150 ml krve, která je specifickým postupem a za dodržení aseptických podmínek nasycena ozonem.  Následnou retransfuzí je krev vrácena do oběhu.

Alternativou ozonové transplantace je nitrožilní aplikace ozonem nasycených roztoků. Efekty jsou s ozonovou transplantací srovnatelné, vzhledem k nižším koncentracím a méně intenzivnímu působení je nezbytné tuto aplikace 4-5x opakovat.

Indikace celkové ozonoterapie:

  • poruchy prokrvení včetně nervového systému a periferní cirkulace - zhoršení  vštípivosti, výbavnosti a retence paměti, stavy po infarktech či mozkových mrtvicích. U periferní cirkulace bércové vředy či trofické defekty různé etiologie.

 

  • únavové syndromy a stavy psychického či fyzického vyčerpání (syndrom vyhoření). Kombinace přímého účinku ozonu (přímá aktivace buněčného metabolismu) a účinku dlouhodobějšího (zvýšení schopnosti likvidace reaktivních molekul) představuje přirozenou a cílenou léčbu i prevenci únavových stavů. 

 

  • zpomalení vzniku degenerativních/stařeckých změn. Kumulace nadměrného množství reaktivních částic v organismu (oxidační stres) je považována za příčinu stárnutí. Opakovaná aplikace ozonu oxidační stres snižuje, důsledkem je tolerance vyšší psychické či fyzické zátěže a relativní omlazující efekt.

 

  • podpora imunity.  Snížení zátěže reaktivními kyslíkovými molekulami 
    (tj. snížení oxidačního stresu) vede ke zlepšení u alergických stavů i autoimunních chorob. Krátkodobým působením může ozon pomoci při přímé likvidaci choroboplodných zárodků  - např. akné, výplachy ozonovým roztokem mají efekt při anginách.

 

  • úponové bolesti, svalový a šlachový revmatimus, vertebrogenní bolesti (páteř). Benefit ozonové terapie je popsán u většiny chronických onemocnění muskuloskeletálního systému. Podmínkou je opakované podávání ozonu s ovlivněním oxidačního stresu.

 

  • cílená příprava před fyzickou zátěží či sportovními výkony

 

Kontraindikací celkové ozonové terapie je těhotenství, kojení a celkově vážné akutní stavy. Ozonoterapie není obecně kontraindikována u onkologických onemocnění.

Při celkové aplikaci ozonu je nezbytné minimalizovat nežádoucí účinky vyplývající z tvorby reaktivních částic při počáteční aplikaci. Lege artis podávaná fyzioterapie musí být doplněna intravenózním podáním látek s celkovým antioxidačním působením (tokoferoly, askorbát, kyselina lipová). Z uvedeného důvodu aplikujeme velkou ozonoterapii vždy v kombinaci s terapií antioxidační. Benefitem je vyšší „omlazující„ efekt.

Mám zájem