×

Extrakce


Diagnostika, léčba a prevence / Stomatologie

Co je to extrakce zubu

Jedná se o odstranění celého zubu, včetně všech kořenů z dutiny ústní. K extrakci zubu přikračujeme až jako k poslednímu řešení, i přesto se jedná o nejčastější chirurgický výkon v zubním lékařství.

Pro koho je určena

Důvodem pro vytržení zubu je mnoho. Jsou jimi například poškození kazem či úrazem natolik, že zub nelze opravit výplní ani protetickou prací, byl příčinou rozsáhlého zánětu, extrakce je nutná k ortodontické léčbě, z důvodu rozsáhlé paradontitidy, brání zhotovení vhodné zubní náhrady.

Před zákrokem

Před extrakcí zubu je vždy před zákrokem nutné absolvovat vstupní vyšetření u stomatologa. Ten na základě důkladného vyšetření určí, zda je extrakce zubu nutná nebo lze problém řešit jiným způsobem a extrakci se tak vyhnout. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s extrakcí zubu, vaším očekáváním a obavami.

Neopomeňte se ráno před výkonem nasnídat, omezíte tím riziko případné mdloby. Toto doporučení platí jen pro zákroky v lokální anestezii. Neplatí při zákroku v analgosedaci, kdy je třeba dodržet lačnění min 6 hod. před výkonem.

Jak extrakce probíhá

Extrakce zubu probíhá kleštěmi při místní anestezii, případně analgosedaci. V některých případech je nutné extrahovat kořeny samostatně. Pokud to vyžadují okolnosti je možné ránu stáhnout stehem, který se odstraní po cca 7 dnech, některé šicí materiály se vstřebávají samy. Trvání extrakce stálého zubu a její obtížnost bývají rozdílné a jsou závislé především na tvaru zubního kořene. Vytažení dětského dočasného zubu bývá většinou velmi snadné.

Obavy z vytržení zubu jsem běžné, proto nabízíme našim klientům možnost volby mezi místní anestezií, díky které je jakýkoliv zákrok bezbolestný a klient tak může být zcela bez obav nebo nabízíme možnost analgosedace, která je vhodná pro rozsáhlé výkony nebo pro velmi bojácné klienty. Neváhejte se tedy o své obavy podělit se svým stomatologem a využijte této možnosti.

Co je analgosedace

Jedná se o směs analgetika se sedativem, která vás uvede do stavu tlumeného vědomí odpovídajícího lehkému spánku, u kterého jsou zcela odstraněny pocity strachu a stres. Necítíte žádnou bolest, ale zároveň dokážete reagovat na podněty lékaře, tedy můžete spolupracovat, což je u stomatologických výkonů nezbytné. Po plném probuzení se na daný zákrok nepamatujete.

Po zákroku

V nejbližších dnech po extrakci zubu může rána přiměřeně bolet (bolest lze tlumit ledovými obklady a předepsanými či doporučenými léky), pokud bolesti trvají více dní nebo jejich intenzita roste, je nutná návštěva stomatologa. V den výkonu do večera nevyplachujte ústa, pít a jíst ale můžete (stravu zvolte raději měkčí, kousejte, pokud možno, na zdravé straně). Nedoporučuje se kouřit a pít alkoholické nápoje. V prvních hodinách po výkonu bývá necitlivý ret, tvář či část jazyka. Dávejte proto při jídle pozor, abyste se kousáním neporanili. Zejména děti mívají snahu si znecitlivěný jazyk či ret přikusovat. Řádně užívejte zubním lékařem předepsané i svoje běžné léky (pokud lékař neurčí jinak). Od druhého dne můžete dutinu ústní vyplachovat roztokem heřmánku, řepíku apod. Bolest a otok nesmí být důvodem k přerušení příjmu tekutin. I po extrakci zubu je nezbytné normálně čistit chrup, pouze s jistou šetrností v místě rány.

Pokud byl zub extrahován chirurgicky, je třeba v prvních 2-3 dnech ránu chladit přikládáním ledových obkladů na tvář nad operovanou oblastí (cca 15-20 min., poté 20 až 30 min. přestávka), které je možné doplnit i požíváním např. zmrzliny. Ledování v pozdější době nebývá již vhodné.

Chci vědět více
Délka zákroku: 60 min.
Délka hospitalizace: provádí se obvykle ambulantně
Cena: 800 - 2.600 Kč
Příklad cenové kalkulace

Celková cena stomatologického výkonu se odvíjí od jeho rozsahu a komplikovanosti. Přesný cenový plán vám bude předložen a vysvětlen ošetřujícím stomatologem.

extrakce zubu 800 - 2.600 Kč
ošetření kořenového hrotu 1.800 - 4.600 Kč
excize cysty 5.000 - 7.500 Kč
anestezie místní 400 Kč
analgosedace 2.000 Kč
celková anestezie 3.000 Kč
povrchová anestezie 170 Kč
RTG 400 Kč
OPG 1.000 Kč

Související zákroky

Preventivní stomatologie

Zubní implantáty

Zubní fazety

Korunky a můstky

Zpět na výběr zákroků