×

MUDr. Karel Bulíř


Naši specialisté / Internista

Vzdělání:

MUDr. Karel Bulíř vystudoval I. Lékařskou fakultu UK v Praze.

Praxe:

MUDr. Bulíř působil nejprve v IKEMu, na základně radiodiagnostiky a intervenční radiologie. V průběhu jeho praxe prošel mnoha působišti. Od r. 1995 je lékařem lůžkového oddělení, lékařské pohotovostní služby a ambulance v Revmatologickém ústavu na Slupi, dále lékařem privátního ambulantního zařízení On-line24 s.r.o., oddělení revmatologie a rehabilitace Fakultní Thomayerovi nemocnice, revmatologické ambulance Arthrocentra, Lékařského domu a.s, Nemocnice Na Homolce, Homolka premium care, a.s., Medical Guide, s.r.o. a od r. 2016 působí na Klinice GHC Praha jako revmatolog a internista.

Atestace:

Vnitřní lékařství I. stupně
Všeobecné lékařství I. stupně
Revmatologie, subkatedra revmatologie

Licence ČLK:

Vnitřní lékařství I. stupně
Všeobecné lékařství I. stupně
Revmatologie, subkatedra revmatologie

Osvědčení IPVZ, funkční licence:

 • Diabetologická péče pro obor Všeobecné lékařství
 • Akupunktura
 • Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře
 • Kloubní sonografie

Účast na mnoha školeních a kurzech.

Publikační činnost:

 • Bulíř K., Pavelka K. Výskyt NSA gastropatie u nemocných léčených dlouhodobě NSA. Čs. Revmatologie 1996; 4: 173-8.
 • Urbánek P., Jančová E., Bulíř K., Procházková-Francisci E., Vedralová J., Stříteský J., Stejskalová A., Honsová E., Brůha R., Mareček Z., Tesař V., Pavelka K. Smíšená kryoglobulinemie při chronické infekci virem hepatitidy C a její klinické projevy. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie 2005; 59(4): 181-187.

 

Přednášková a další činnost:

 • Klinický seminář Revmatologického ústavu. Účinek misoprostolu u NSA gastropatií.
 • Třeboňské revmatologické dny.  Bulíř K., Bardfeld R., Tesařová P.  Autoimunitní leukopenie u pacientky s JCA HLA B 27+.
 • Klinická konference Revmatologické společnosti. Urbanová Z., Gatterová J., Bulíř K.  Bakerova cysta.
 • Klinický seminář na I. interní klinice I. LF UK. Současná farmakoterapie v revmatologii.
 • Třeboňské revmatologické dny. Bulíř K., Bardfeld R., Marková M., Jedličková A. Vážné hematologické postižení u JCA. Terapie makrolidy.
 • Česká televize, ČT1 - diskusní pořad "Vyšetřovací metody v revmatologii".

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Karel Bulíř jako revmatolog a internista.