×

MUDr. Karel Bulíř


Naši specialisté / lékař interní medicíny

Lékař MUDr. Karel Bulíř pracuje na Klinice GHC Praha na pozici revmatolog a internista.

Doktor Bulíř je uznávaným odborníkem v oblasti revmatologie a interní medicíny, což dokládá i jeho bohatá publikační a přednášková činnost, které se mnoho let věnuje. V současné době působí mimo Kliniku GHC Praha také na poliklinice Comfort Care s.r.o. a v Revmatologickém ústavu.

V rámci své praxe získal MUDr. Bulíř osvědčení v oblastech diabetické medicíny, akupunktury, paliativní medicíny pro všeobecné praktické lékaře a kloubní sonografie.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Vzdělání:

Lékař MUDr. Karel Bulíř vystudoval 1.lékařskou fakultu UK v Praze.

Atestace:

Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství a atestace I. stupně v oboru všeobecné lékařství, dále atestace II. stupně v oboru revmatologie.

Praxe:

MUDr. Bulíř působil nejprve v IKEMu, na základně radiodiagnostiky a intervenční radiologie. V průběhu jeho praxe prošel mnoha působišti. Od roku 1995 je lékařem lůžkového oddělení, lékařské pohotovostní služby a ambulance v Revmatologickém ústavu na Slupi, dále byl lékařem například privátního ambulantního zařízení On-line24 s.r.o., oddělení revmatologie a rehabilitace Fakultní Thomayerovi nemocnice, revmatologické ambulance Arthrocentra, Lékařského domu a.s, Nemocnice Na Homolce, Homolka premium care, a.s., Medical Guide, s.r.o. Od roku 2016 působí doktor Bulíř na Klinice GHC Praha jako revmatolog a internista.

Licence ČLK:

Vnitřní lékařství I. stupně
Všeobecné lékařství I. stupně
Revmatologie, subkatedra revmatologie

Osvědčení IPVZ, funkční licence:

 • Diabetologická péče pro obor Všeobecné lékařství
 • Akupunktura
 • Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře
 • Kloubní sonografie

 

Publikační činnost:

 • Bulíř K., Pavelka K. Výskyt NSA gastropatie u nemocných léčených dlouhodobě NSA. Čs. Revmatologie 1996; 4: 173-8.
 • Urbánek P., Jančová E., Bulíř K., Procházková-Francisci E., Vedralová J., Stříteský J., Stejskalová A., Honsová E., Brůha R., Mareček Z., Tesař V., Pavelka K. Smíšená kryoglobulinemie při chronické infekci virem hepatitidy C a její klinické projevy. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie 2005; 59(4): 181-187.

 

Přednášková a další činnost:

 • Klinický seminář Revmatologického ústavu. Účinek misoprostolu u NSA gastropatií.
 • Třeboňské revmatologické dny.  Bulíř K., Bardfeld R., Tesařová P.  Autoimunitní leukopenie u pacientky s JCA HLA B 27+.
 • Klinická konference Revmatologické společnosti. Urbanová Z., Gatterová J., Bulíř K.  Bakerova cysta.
 • Klinický seminář na I. interní klinice I. LF UK. Současná farmakoterapie v revmatologii.
 • Třeboňské revmatologické dny. Bulíř K., Bardfeld R., Marková M., Jedličková A. Vážné hematologické postižení u JCA. Terapie makrolidy.
 • Česká televize, ČT1 - diskusní pořad "Vyšetřovací metody v revmatologii".