×

Psychologie


Diagnostika, léčba a prevence

Psychologie slouží k diagnostice a léčbě psychických poruch bez použití léků.

Na psychologické vyšetření je možné se objednat přímo, v některých případech je doporučeno praktickým lékařem nebo jinými odbornými lékaři. Psycholog poskytuje konzultace nebo terapii, které vedou k eliminaci nebo odstranění nekomfortních stavů klienta.

Psychologické testy jsou určeny k vyšetření struktury osobnosti, povahových rysů a temperamentu, inteligence a řady dalších aspektů lidské psychiky.

Na Klinice GHC Praha pomáháme řešit chronické i akutní psychické problémy, stavy problematického vyrovnávání se s těžkými životními situacemi, poskytujeme odbornou podporu a vedení.

 

Psychologie klinická, kde se zaměřujeme na diagnostiku psychiky, řešení problematiky nespavosti, úzkosti, depresí, únavy a vyčerpání, stresu, diagnostika a prevence syndromu vyhoření, diagnostika chronického únavového syndromu, špatná koncentrace, nesoustředěnost, life style psychologie (problémy osobní, vztahové, případně v kombinaci s pracovními, traumata a náročné životní situace - ztráta, rozvod, nemoc), vyšetření na zbrojní průkaz.

 

Psychologie práce, kde realizujeme

 • psychodiagnostiku pro kariérní poradenství (před přihláškou na VŠ, nebo při výběru profesní orientace po VŠ, při restartu a změně profese)
 • psychodiagnostiku pro recruitment -  výběr kandidátů na nové pracovní pozice, diagnostiku pro rozvoj soft skills, diagnostiku pro talent management, diagnostiku pro personální bezpečnostní management, diagnostiku při outplacementu.

Ostatní psychologické služby pro firmy:

 • problematiku šikany, bossingu
 • krizové intervence, nebo pro vyjednávání v krizových situacích uvnitř firmy nebo s klienty
 • pomáháme vypořádat se se situací, kdy se zaměstnanec jeví „divný“, vykazuje nestandardní projevy chování
 • plníme funkci externího psychologa plošně pro všechny zaměstnance
 • pořádáme ve firmách pravidelné workshopy/webináře s psychologem (možnost realizace až 10 workshopů na různé téma)

 

Psychologie dopravní, realizovaná akreditovaným dopravním psychologem MD ČR. Realizujeme vyšetření:

 • Řidičů motorových vozidel, kterým byl odebrán řidičský průkaz podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 123c, odst. 3
 • Dopravně psychologická vyšetření řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t podle požadavků § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Posádek lodí podle vyhlášky ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
 • Pilotů letadel

Vyberte si vyšetření

Psychologické vstupní vyšetření

Délka vyšetření: 90 min.
Cena: 2.900,- Kč

Psychologická konzultace

Délka vyšetření: 60 min.
Cena: 2.500,- Kč

Psychologické screeningové metody

Specializované diagnostické metody

Psycholog určuje, kterou zvolí metodu a jejich počet, na základě zvoleného cíle diagnostiky, za jakým účelem je dělána diagnostika.

Cena: 2.050,- Kč
 

Psychologické konzultace je možné provést po předchozí domluvě a platbě předem také on-line.

Preventivní psychologický screening

Prevence únavového syndromu a syndromu vyhoření

 • osobnostní screening - jako analýza dalšího rozvoje soft skills, realizace rozvoje osobnostních dimenzí potřebných pro excelentní výkon pracovní činnosti, realizace worshopů Antistres, Wellbeing – Work Life Balance, Time management aneb jak si odbřemenit, Vyjednávání s prvky mediace (má ochrannou známku u ÚPV ČR)
 • Specializovaná nadstavba programu zaměřená na advokáty, právníky a daňové poradce
Délka vyšetření: 2x psychologická screeningová metoda a následná konzultace k vyhodnocení 90 min.
Cena: 6.600,- Kč

Kariérní poradenství

Kariérní profil pro osoby ve věku cca. 18 let (před vysokou školou)

Délka vyšetření: Úvodní psychologická konzultace 60 min., 2x psychologická screeningová metoda a následná konzultace k vyhodnocení 90 min.
Cena: 8.600,- Kč

Dopravně-psychologické vyšetření

Tomuto vyšetření předchází vyšetření u praktického lékaře, psycholog dopravní specializace celé vyšetření uzavírá a vystavuje závěrečnou zprávu.

Délka vyšetření: 60 min.
Cena: 2.000,- Kč

Potvrzení o způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Psychologické vyšetření je součástí celkové diagnostiky, celé vyšetření uzavírá a závěrečnou zprávu vystavuje praktický lékař

Délka vyšetření: 1x psychologická screeningová metoda, Psychologická konzultace 90 min.
Cena: 4.550,- Kč
 
Objednat se