×

Psychiatrie


Diagnostika, léčba a prevence

Výskyt psychiatrických potíží stoupá úměrně stresovému zatížení v populaci. V nejčastějších případech jde o různé formy neuróz, stavů zvýšené úzkosti, strachu a napětí, časté změny nálad a různé druhy závislostí.

Zvyšuje se též výskyt poruch příjmu potravy – anorexie a mentální bulimie. Největší nárůst pak mají psychosomatická onemocnění, ve kterých se kombinuje psychická příčina vyjádřená nejrůznějšími tělesnými příznaky. Častá bývá také panická ataka – stav extrémně vystupňované úzkosti provázené mnoha tělesnými příznaky (zhoršením dechu, dušností, bušením srdce, pocitem na umření, pocením a závratěmi).

Psychiatr zkoumá příčinu změny duševního stavu a poté se rozhodne k typu léčby. Může podat léky ze skupiny antidepresiv, léky proti úzkosti nebo neuroleptika. Psychiatr se většinou opírá o psychologické testy prováděné psychologem.

Cena psychiatrického vstupního vyšetření je 4.000,- Kč

Cena psychiatrického kontrolního vyšetření je 3.000,- Kč

Objednat se