×

Stomatochirurgie a implantologie


Stomatologie

Co je to zubní implantát

Pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit jeden zub, celou jejich skupinu nebo můžeme ošetřit bezzubou čelist. Ve zdravých ústech přenáší při žvýkání kořen zubu sílu do čelisti a tím pomáhá zachovat a vyživovat kost. Zubní implantát se při vhojování spojí s tělem, a tak zcela nahrazuje kořen původního zubu i jeho funkci, přičemž sousední zuby zůstávají neporušeny.

Naše klinika pracuje jen s těmi nejlepšími, proto používáme švýcarské zubní implantáty Straumann, které jsou zárukou kvality.

Pro koho je určen

Zubní implantát je vhodný pro každého, kdo uvažuje či potřebuje zlepšení žvýkacích funkcí či vylepšení estetické stránky chrupu. Zubní implantaci není možné provést, pokud má klient alergii na titan, nedostatečné množství kvalitní kosti, špatnou hygienu chrupu, je silný kuřák či trpí nějakým závažným onemocněním. U mladistvých lze implantaci provést po ukončení růstu čelisti, tzn. u dívek po 15 roce věku a u chlapců od 17-18 let.

Před zákrokem

Pokud o zubním implantátu uvažujete, je vždy před zákrokem nutné absolvovat nezávaznou vstupní konzultaci a vyšetření u stomatochirurga, který provede OPG snímek a zhodnotí, zda je právě pro vás výkon vhodný, stanoví léčebný plán, vysvětlí vám postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených se zákrokem. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem výkonu, vaším očekáváním a obavami z výsledků.

Při rezervaci závazného termínu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na implantaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení.

Jak zubní implantace probíhá

Implantát se zavádí v lokální anestesii nebo analgosedaci za přítomnosti anestesiologa. Úspěch přitom závisí na co nejpřesnějším umístění implantátu, tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození kosti. A k tomu dnes slouží aktivní navigovaná chirurgie, která je velmi přesná. Nejdříve se zavádí nitrokostní část, která se musí vhojit. Tato fáze trvá standardně zhruba dva měsíce (stehy jsou odstraněny za 7-14 dní po zavedení nitrokostní části zubního implantátu). Suprakonstrukce, tedy spojovací část mezi nitrokostní částí a korunkou, je nasazována většinou až po zhojení. Následně je pak možné nasadit na titanový implantát korunku. Nejčastěji je volena korunka keramická, s níž je pak zub nerozeznatelný od ostatních, a to barvou i tvarem.

V některých případech lze postupovat i rychleji a je možné implantát zavést do extrakční rány ihned po vytažení špatného zubu. V případech, že je poškozená kost a je nutné ji doplňovat – augmentovat, se celková doba léčby prodlužuje.

Po zákroku

Po zubní implantaci se doporučuje přikládat studené obklady, elevace hlavy, v případě bolesti je možné užívání analgetik. Lékař může rozhodnout o doplňkové léčbě antibiotiky. Spojení srůstání implantátu s kostí se nesmí zubní implantát přetěžovat, je nutné pečlivě dodržovat dietní opatření doporučené ošetřujícím lékařem. Aby nebylo ohroženo vhojení, musí být dodrženy zásady ústní hygieny, nodoporučuje se ani alkohol a kouření. Týden po zákroku se nedoporučuje opalování, sportování ani větší fyzická námaha.

Co je to extrakce zubu

Jedná se o odstranění celého zubu, včetně všech kořenů z dutiny ústní. K extrakci zubu přikračujeme až jako k poslednímu řešení, i přesto se jedná o nejčastější chirurgický výkon v zubním lékařství.

Pro koho je určena

Důvodem pro vytržení zubu je mnoho. Jsou jimi například poškození kazem či úrazem natolik, že zub nelze opravit výplní ani protetickou prací, byl příčinou rozsáhlého zánětu, extrakce je nutná k ortodontické léčbě, z důvodu rozsáhlé paradontitidy, brání zhotovení vhodné zubní náhrady.

Před zákrokem

Před extrakcí zubu je vždy před zákrokem nutné absolvovat vstupní vyšetření u stomatologa. Ten na základě důkladného vyšetření určí, zda je extrakce zubu nutná nebo lze problém řešit jiným způsobem a extrakci se tak vyhnout. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s extrakcí zubu, vaším očekáváním a obavami.

Neopomeňte se ráno před výkonem nasnídat, omezíte tím riziko případné mdloby. Toto doporučení platí jen pro zákroky v lokální anestezii. Neplatí při zákroku v analgosedaci, kdy je třeba dodržet lačnění min 6 hod. před výkonem.

Jak extrakce probíhá

Extrakce zubu probíhá kleštěmi při místní anestezii, případně analgosedaci. V některých případech je nutné extrahovat kořeny samostatně. Pokud to vyžadují okolnosti je možné ránu stáhnout stehem, který se odstraní po cca 7 dnech, některé šicí materiály se vstřebávají samy. Trvání extrakce stálého zubu a její obtížnost bývají rozdílné a jsou závislé především na tvaru zubního kořene. Vytažení dětského dočasného zubu bývá většinou velmi snadné.

Obavy z vytržení zubu jsem běžné, proto nabízíme našim klientům možnost volby mezi místní anestezií, díky které je jakýkoliv zákrok bezbolestný a klient tak může být zcela bez obav nebo nabízíme možnost analgosedace, která je vhodná pro rozsáhlé výkony nebo pro velmi bojácné klienty. Neváhejte se tedy o své obavy podělit se svým stomatologem a využijte této možnosti.

Co je analgosedace

Jedná se o směs analgetika se sedativem, která vás uvede do stavu tlumeného vědomí odpovídajícího lehkému spánku, u kterého jsou zcela odstraněny pocity strachu a stres. Necítíte žádnou bolest, ale zároveň dokážete reagovat na podněty lékaře, tedy můžete spolupracovat, což je u stomatologických výkonů nezbytné. Po plném probuzení se na daný zákrok nepamatujete.

Po zákroku

V nejbližších dnech po extrakci zubu může rána přiměřeně bolet (bolest lze tlumit ledovými obklady a předepsanými či doporučenými léky), pokud bolesti trvají více dní nebo jejich intenzita roste, je nutná návštěva stomatologa. V den výkonu do večera nevyplachujte ústa, pít a jíst ale můžete (stravu zvolte raději měkčí, kousejte, pokud možno, na zdravé straně). Nedoporučuje se kouřit a pít alkoholické nápoje. V prvních hodinách po výkonu bývá necitlivý ret, tvář či část jazyka. Dávejte proto při jídle pozor, abyste se kousáním neporanili. Zejména děti mívají snahu si znecitlivěný jazyk či ret přikusovat. Řádně užívejte zubním lékařem předepsané i svoje běžné léky (pokud lékař neurčí jinak). Od druhého dne můžete dutinu ústní vyplachovat roztokem heřmánku, řepíku apod. Bolest a otok nesmí být důvodem k přerušení příjmu tekutin. I po extrakci zubu je nezbytné normálně čistit chrup, pouze s jistou šetrností v místě rány.

Pokud byl zub extrahován chirurgicky, je třeba v prvních 2-3 dnech ránu chladit přikládáním ledových obkladů na tvář nad operovanou oblastí (cca 15-20 min., poté 20 až 30 min. přestávka), které je možné doplnit i požíváním např. zmrzliny. Ledování v pozdější době nebývá již vhodné.

Objednat se