×

Protetická stomatologie


Stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů. Naším základním cílem je perfektní funkčnost a vysoká estetičnost jakékoli protetické práce. Naše klinika spolupracuje s kvalitními stomatologickými laboratořemi, které respektují aktuální technologické trendy a materiály.

V oblasti protetické stomatologie nabízíme:

Korunky, metalokeramické a vysoce estetické celokeramické korunky

Nahrazují větší část zubu (celý povrch) ztracenou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu. Korunky se zhotovují na jednotlivé zuby z důvodu vylepšení tvaru, barvy či postavení zubu nebo pro lepší úchyt snímatelné protézy. Zhotovují se i z preventivních důvodů při zvýšené kazivosti nebo u zeslabených zubů s rozsáhlou výplní, kdy hrozí jejich rozlomení.

Můstky:

Řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou

Inlaye a onlaye:

Jsou  laboratorně zhotovené výplně zubů.

Estetické kompozitní a  keramické fasety

Nahrazují mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, mohou korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo jsou schopné upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy zubu z viditelné přední části se  faseta nalepí na přední plochu zubu.

Částečné snímací  náhrady

Řeší ztrátu skupiny zubů. Ke zbývajícím zubům se uchycují tzv. kotevními prvky - sponami nebo zásuvnými spoji.

Celkové náhrady

Řeší úplnou ztrátu zubů.

Před ošetřením:

Pokud o protetickém ošetření uvažujete, je vždy před zákrokem nutné absolvovat nezávaznou vstupní prohlídku u stomatologa, který vyšetří váš chrup, zhodnotí, zda je právě pro vás toto řešení vhodné, vysvětlí vám postup ošetření a jeho rozsah. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem ošetření, vaším očekáváním a obavami.

Jak ošetření probíhá

Broušení zubů se provádí většinou v lokální anestezii-znecitlivění daného zubu injekcí anestetika. Výkon samotný je nebolestivý, po odeznění anestezie mohou být některé obroušené zuby přechodně citlivé. Horní i dolní čelisti se otisknou, zhotoví se voskový skus. Na obroušené zuby se zhotovují pryskyřičné dočasné korunkové nebo můstkové náhrady, které slouží po dobu zhotovení definitivní náhrady v laboratoři. Doba zhotovení záleží na náročnosti práce a lze sjednat urychlení procesu za expresní příplatek. Hotová fixní náhrada se po vyzkoušení připevní.

Po ošetření:

Životnost náhrad záleží na původním stavu zubů, na které jsou nacementovány a na dodržení pravidel používání. Fixní zubní náhrady lze doporučit pouze u pacientů s vynikající zubní hygienou. Přítomnost plaku, zubního kamene a krvácení dásní znamená zhoršenou hygienu. V tomto případě lékař neručí za případný ústup dásně či zhoršení kvality parodontu obroušených pilířů. Ideální je spolupráce s dentální hygienistkou. Po uplynutí 10-ti let je vhodné zkonzultovat s lékařem výměnu fixní náhrady za novou. Fixní náhrady jsou schopny plně obnovit funkci chrupu, přesto zůstávají pouhými náhradami, které se nemohou zcela vyrovnat vlastním zubům. Některé, zejména zhotovené z keramických hmot, vyžadují jisté ohledy při používání. Keramice nesvědčí rychlé a výrazné změny teploty v dutině ústní, nákus na tvrdé sousto, rovněž při sportech či jakýchkoliv vnějších nárazech může dojít k poškození keramiky. Keramické náhrady nejsou vhodné v případě skřípání zubů nebo trpí-li pacient některým ze záchvatových neurologických onemocnění (např.epilepsie).

Objednat se