×

Botulotoxin


Dermatologie a estetická medicína

Co je to aplikace botulotoxinu

Jedná se o injekční aplikaci léku, který má v zásadě opodstatnění všude tam, kde je z léčebného důvodu třeba omezit svalovou kontrakci (např. mimika, křeč). Nejčastější využití botulotoxinu je k léčbě vrásek, tedy k omezení nežádoucí mimiky ošetřené partie.

Pro koho je ošetření určeno

Ošetření je určeno všem, co chtějí efektivně bojovat s projevy stárnutí. Změny nastupující s věkem, kumulovanými dávkami UV záření, event. např. i epizodami většího hubnutí či excesy v životním stylu (postupná ztráta elasticity kůže, změny vazivové tkáně a hydratace v podkoží, změny tukové tkáně, svalů i kostí) způsobují, že ve starším věku je již profit z použití botulotoxinu k léčbě některých vrásek omezenější a větší oprávnění mohou mít spíše jiné metody. 

Před ošetřením

Pokud o aplikaci Botulotoxinu uvažujete, je vždy nutné, pokud nejste stálým klientem dermatologie GHC, projít vstupní konzultací s lékařem. Dermatolog vás vyšetří, zhodnotí indikaci k jeho aplikaci, stav pokožky, vyslechne vaše očekávání, navrhne nejvhodnější postup péče a upozorní na případné varianty ošetření.

Jak aplikace botulotoxinu probíhá

Výkon se provádí v ordinaci lékaře, ambulantně. Před výkonem se typicky neprovádí žádné znecitlivění, protože by mohlo dojít ke zkreslení výchozího stavu vrásek, případně i ovlivnění difuze léku – tedy jeho efektu. Aplikace botulotoxinu se provádí ve velmi malých dávkách, injekčně.

Po ošetření

Omezení mimiky ošetřené partie, jehož intenzita je závislá na velikosti aplikované dávky, individuální síle mimiky a individuální citlivosti organismu na botulotoxin. Po aplikaci botulotoxinu dochází postupně (během hodin až dnů) k nástupu efektu léku. Plný nástup je individuální a trvá 2-20 dní. Postupně dojde ke zmírnění mimiky ošetřené partie – omezení mimických vrásek, které přetrvává individuálně dlouho – obvykle od 3 do 8 měsíců, výjimečně i déle. Pokud se botulotoxinem ošetřuje čelo (vrásky na čele, kořeni nosu), bývá druhotným prospěchem výkonu omezení či plné vymizení určitých typů bolestí hlavy (bolesti hlavy ze soustředění, z kontrakce svalů u kořene nosu) po dobu efektu botulotoxinu – tedy cca 3-8 měsíců.

V zásadě není nutno omezovat pracovní či společenské aktivity. Doporučujeme však neležet a nepředklánět se po dobu 4 hodin po zákroku, vyvarovat se cvičení a ideálně i letu letadlem po dobu 24 hodin po zákroku, čištění pleti a nanášení kosmetiky včetně krémů provádět šetrně, jemně, na čele zezdola nahoru, kolem očí zevně mírně nahoru. Sauna by neměla být alespoň 24 hodin. Pokud klient plánuje pobyt na slunci a při aplikaci botulotoxinu došlo ke vzniku modřiny, doporučujeme toto místo chránit přípravkem SPF50 a raději se cíleně neslunit.

Objednat se
Délka zákroku: 5 - 15 minut
Délka hospitalizace: provádí se ambulantně
Cena: 1500 - 15.000 Kč

Související zákroky

Fillery

Plazmaterapie (PRP)

Zpět na výběr zákroků