×

MUDr. Blanka Havlíčková, Ph.D.


Naši specialisté / Dermatolog

Vzdělání:

Vystudovala Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Dále pokračovala v doktorském studiu zakončeném udělením titulu Ph.D. v oboru Fyziologie a Patofyziologie člověka na 3. lékařské fakultě UK v Praze.

Praxe:

MUDr. Havlíčková působila nejprve jako dermatolog a odborný asistent na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, poté jako dermatolog a vědecký pracovník na Dermatovenerologické klinice Univerzitní nemocnice Hamburk-Eppendorf, kde se zabývala onemocněním vlasů a možnostmi jejich léčby. Své další profesní zkušenosti získávala v USA jako vědecký pracovník Univerzity San Francisko a v Německu jako vedoucí lékař Estetické dermatologie a klinického výzkumu v oboru injekční lipolýzy a výplňových materiálů, Intendis GmbH v Berlíně a jako vedoucí lékař oddělení klinického výzkumu Dermatologie v Hamburku. Nyní působní jako korektivní dermatolog na soukromé Klinice GHC Praha.

MUDr. Havlíčkovou doporučujeme zejména pro následující metody:

 • Odstranění vrásek a modelaci kontur obličeje výplňovými materiály
 • Odstranění přebytečného tuku injekční lipolýzou
 • Odstranění znamének a kožních výrůstků
 • Léčbu vypadávání vlasů
 • Chemický peeling a omlazení kůže s přirozeným efektem
 • Plazma terapii
 • Korekci pokleslých víček přístrojem Plexr

 

Atestace:

 • Atestace I. stupně v oboru Dermatovenerologie
 • Atestace II. stupně v oboru Dermatovenerologie

 

Profesionální členství:

 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČLS JEP)
 • Česká dermatovenerologická společnost
 • Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)
 • Berliner Dermatologische Gesellschaft
 • International Society of Dermatology (ISD)
 • Society for Investigative Dermatology (SID)
 • Global Lipolysis Network

 

Odborné kvalifikace a postavení:

 • Licence pro výkonu funkce odborného zástupce a provozování soukromé praxe v oboru dermatovenerologie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru dermatovenerologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • Působila jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě UK v Praze při FNKV, zajišťující pregraduální i postgraduální výuku Dermatovenerologie
 • Certifikát pro aplikaci výplňových materiálů
 • Certifikát pro aplikaci botulotoxinu
 • Certifikát pro používání chemického peelingu
 • Certifikát pro injekční lipolýzu
 • Certifikát pro plazma terapii
 • Certifikát pro práci s lasery a přístroji neinvazivní chirurgie

 

Publikační činnost:

Četné původní práce v časopisech s IF, 3 samostatné kapitoly v monografiích, přednášky na sympoziích jako „invited speaker“ a četné postery a abstrakty na zahraničních dermatologických kongresech.

Publikační činnost k tématu injekční lipolýzy

McDIARMID J, RUIZ JB, LEE D, LIPPERT S, HARTISCH C and HAVLICKOVA B. Results from a Pooled Analysis of Two European, Randomized, Placebo-Controlled, Phase 3 Studies of ATX-101 for the Pharmacologic Reduction of Excess Submental Fat. Aesthetic Plast Surg, 2014 Oct;38(5):849-60.

ASCHER B, HOFFMANN K, WALKER P, LIPPERT S, WOLLINA U and HAVLICKOVA B. Efficacy, patient-reported outcomes and safety profile of ATX-101 (deoxycholic acid), an injectable drug for the reduction of unwanted submental fat: results from a phase III, randomized, placebo-controlled study. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2014 Dec;28(12):1707-15.

RZANY B, GRIFFITHS T, WALKER P, LIPPERT S, McDIARMID J and HAVLICKOVA B. Reduction of unwanted submental fat with ATX-101, an adipocytolytic injectable treatment: results from a phase III, randomized, placebo-controlled study. British J of Dermatol, 2014 Feb;170(2):445-53

 

Na Klinice GHC Praha působí MUDr. Blanka Havlíčková, Ph.D.  jako dermatolog.

Reference