×

Doc. MUDr. Antonín Brisuda, PhD, FEBU


Naši specialisté / Urolog

Doktor as. MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, Ph.D. je specialistou v oblasti urologie, kde dosáhl během své kariéry významných úspěchů a účastnil se několika výzkumných projektů. Od roku 2008 je aktivním účastníkem kongresů a sympózií, má za sebou desítky pódiových prezentací, vyzvaných přednášek, přednášek medikům, zdravotním sestrám, lékařům v předatestační přípravě v českém i anglickém jazyce.

Doktor Brisuda působil v rámci chirurgických stáží na vyhlášené klinice Chirurgie ruky a plastické chirurgie, dále na klinice Všeobecné chirurgie a kardiochirurgie v Brescii v Itáliii. V oblasti urologie byl potom doktor Brisuda na stáži na urologické klinice univerzitní nemocnice Skåne, Malmö ve Švédsku pod vedením přednosty prof. Per-Anders Abrahamssona, M.D., Ph.D. MUDr. Brisuda je v současné době členem České urologické společnosti ČUS ČLS JEP a European Association of Urology EAU.

V současné době pracuje MUDr. Brisuda na Urologické klinice FNM Praha jako vedoucí lékař ambulance se zaměřením na onkourologii, onkourologickou a robotickou operativu a rekonstrukční urologii, zároveň je také odborným asistentem katedry urologie 2. LF UK Praha.

Na Klinice GHC Praha působí as. MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, Ph.D. jako odborník v oblasti urologie.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Vzdělání:

As. MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, Ph.D vystudoval 2. LF Univerzity Karlovy v Praze. 

Atestace:

Atestace v oboru urologie, složení zkoušky EBU a získaní titulu FEBU (Fellow of European Board of Urology) (Brusel, Belgie), postgraduální studium v oboru experimentální chirurgie na 2. LF UK Praha, úspěšná obhajoba dizertační práce s názvem „Neinvazivní diagnostika uroteliálního karcinomu močového měchýře stanovením volné DNA a microRNA v moči“ zakončená získáním titulu Ph.D.

Praxe:

Doktor Brisuda působí od roku 2005 na Urologické klinice FNM Praha, v současné době jako vedoucí lékař ambulance se zaměřením na onkourologii, onkourologickou a robotickou operativu a rekonstrukční urologii. Během své praxe se účastnil úspěšně dokončených výzkumných projektů, v letech 2011-2015 IGA G5260, NT 12417 „Prospects of MicroRNA, mRNA and FreeDNA for Early Non-invasive Detection and Prognosis Assessment in Urinary Bladder Cancer Patients“, a dále v roce 2015 – 2018 Grant 5306 „The Value of Urine Immunocytologic Profile in Patients with Bladder Urothelial Carcinoma for Non-invasive Diagnostics and Follow-up“. MUDr. Brisuda je rovněž odborným asistentem katedry urologie 2. LF UK Praha.

Členství v odborných společnostech:

  • ČUS ČLS JEP (Česká urologická společnost)
  • EAU (European Association of Urology)

 

Publikace:

(pouze periodika s IF nebo významnější publikace bez IF):

Brisuda A, Pazourkova E, Soukup V, Horinek A, Hrbacek J, Capoun O, Svobodova I, Pospisilova S, Korabecna M, Mares J, Hanus T, Babjuk M. Urinary Cell-Free DNA Quantification as Non-Invasive Biomarker in Patients with Bladder Cancer. Urol Int. 2016;96(1):25-31. IF 1,611

Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Clinical and cytopathological factors affecting the cellularity of urinary cell blocks and the implication for diagnosis and follow-up of urinary bladder urothelial carcinoma. Cytopathology. 2018 Dec;29(6):537-544. IF 1,376

Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Diagnosis of urinary bladder urothelial carcinoma by immunocytology with p53, MCM5, MCM2 and Ki-67 antibodies using cell blocks derived from urine. Cytopathology. 2019 Sep;30(5):510-518. IF 1,376

Brisuda A. How to predict the risk of complication or death after radical cystectomy? 

Cent European J Urol. 2015;68(3):277.

Brisuda A, Hrbáček J, Babjuk M: Treatment of Low-risk Non-muscle-invasive Bladder Cancer. European Urological Review 7(1):24-28.

Reference